Ks. Stefano Gobbi

«DO KAPŁANÓW, UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ»


WSTĘP

WPROWADZENIE


1973 1974 1975 1976 1977
1978 1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997

1973 – Ruch się narodził (Orędzia nr 1 – 32)

1 Będę zawsze blisko ciebie; 2 Ruch już się narodził; 3 Konkretyzuje się twoja misja; 4 Powód Moich łez; 5 Będę waszym Wodzem; 6 Pozwólcie Mi działać; 7 Wyłącznie i zawsze Mama; 8 Czuwajcie i módlcie się; 9 Serce Moich Kapłanów; 10 To będzie nowy Kościół; 11 Cel twojego istnienia; 12 Przy Moim Sercu na modlitwie; 13 Do wielkiej świętości; Nad światem zapadła noc; 15 Dla wszystkich Moich umiłowanych synów; 16 Mamę trzeba kochać i z Nią współodczuwać; 17 Oni są Moimi Kapłanami; 18 Uczynię dla ciebie wszystko; 19 Głupstwo, aby zawstydzić mądrość; 20 Sposób działania inny od waszego; 21 Chcę ich zbawić; 22 Światłość Ewangelii; 23 Zawsze z Papieżem; 24 Z rąk Mojego przeciwnika; 25 Mój wierny zastęp; 26 Szatan boi się ich i nienawidzi; 27 Tylko dla Mojego Syna Jezusa; 28 Duch buntu przeciw Bogu; 29 Tryumf Mojego Niepokalanego Serca; 30 Pieszczota Mamy; 31 Mój Kościół zostanie odnowiony; 32 Upajają się pustką

1974 – Wieczernik życia ze Mną (Orędzia nr 33 – 66)

33 Moje Serce będzie twoim schronieniem; 34 Wieczerniki życia ze Mną; 35 Znak, który dam każdemu; 36 Wszystko, co potrafi zdziałać Mama; 37 Zaufaj tylko Mnie; 38 Niech żyją ufnie chwilą obecną; 39 Nadszedł czas, abym ich zgromadziła; 40 Zatryumfuję wraz z Moimi Kapłanami; 41 Wielcy w miłości; 42 Daję ci radość Krzyża; 43 Złóż ich w Moim matczynym Sercu; 44 Niech Mi ofiarują swoje cierpienia; 45 Dam im tej wody; 46 Moi najmilsi synowie; 47 Modlitwa Moich Kapłanów; 48 Dzieło, które właśnie tworzę; 49 Chcę sprawić, by Jezus zaczął żyć na nowo; 50 W ognisku Serca Jezusa; 51 Nie potrzebuję ludzkich środków; 52 Przyjmuję twoją koronę miłości; 53 Mój tryumf jest tryumfem Moich dzieci; 54 Prowadzę cię za rękę; 55 W Niebie, aby być bardziej Mamą; 56 Moje Królestwo; 57 Módl się za Ojca Świętego; 58 Tędy nikt nie przejdzie; 59 Modlitwa i uległość Mojemu głosowi; 60 Jakże bardzo potrzebujecie waszej Mamy; 61 Ołtarz, na którym złożą się w ofierze; 62 Znak dawany przez Boga; 63 Objawione maluczkim; 64 Chwile niepokoju; 65 Moc Ducha; 66 Zaczyna się kiełkowanie;

1975 – Cieszcie się (Orędzia nr 67 – 90)

67 Wierni głosowi Mojemu i Papieża; 68 Czas dany wam do dyspozycji; 69 Radość pomagania wam we wzrastaniu; 70 Nie myśl o jutrze; 71 Droga krzyżowa; 72 Nie zasmucajcie Mnie waszym zwątpieniem; 73 Odpowiedzcie na Moje ostateczne wezwanie; 74 Wasz najcięższy krzyż; 75 Spokój w twym odpoczynku; 76 Oto Ja, służebnica Pańska; 77 Kapłani dają Mi odpowiedź; 78 Szatan zrywa się z furią; 79 Pomożesz im przyjść do Mnie; 80 Mali dla innych, wielcy dla Mnie; 81 Ze Mną składać ofiarę i cierpieć; 82 Co znaczy być Mamą; 83 Radujcie się; 84 Wasze milczenie; 85 Wzywam ich wszystkich; 86 Żyjcie waszym poświęceniem się; 87 Te godziny zostaną skrócone; 88 Ja zwyciężę; 89 Nie lękajcie się; 90 Dar udzielany Kościołowi;

1976 – Musicie być mali (Orędzia nr 91 – 115)

91 Znak sprzeciwu; 92 Woń waszej czystości; 93 Doskonali pocieszyciele; 94 Mama Jezusa i wasza; 95 Wasze światło zajaśnieje; 96 Kontemplujcie Mojego Ukrzyżowanego Syna; 97 Zobaczcie, czy jest boleść większa; 98 Będziecie zdolni kochać; 99 Poświęćcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu; 100 Postępujcie za Mną drogą Mego Syna; 101 Wypowiedzcie ze Mną wasze “tak”; 102 Wasze najpotrzebniejsze świadectwo; 103 W duchu synowskiego oddania; 104 Mój czas; 105 Wasze trudności; 106 Jedynie z Papieżem; 107 Żyjcie w Raju ze Mną; 108 Wasza Królowa i wasz Wódz; 109 Powinniście być mali; 110 To dlatego mówię do was; 111 Spójrz na swoją Mamę; 112 Czas oczyszczenia; 113 Dlaczego się lękacie?; 114 On prosi was o dar waszej miłości; 115 Prawdziwe ubóstwo ducha;

1977 – We wszystkich częściach świata (Orędzia 116 – 142)

116 Kroczcie w Mojej Światłości; 117 Nauczę cię kochać; 118 Będziesz całkowicie odnowiony; 119 Niosę was w Moich ramionach; 120 Czyści umysłem, sercem i ciałem; 121 We wszystkich częściach świata; 122 Wasze męczeństwo serca; 123 Anioł pocieszenia; 124 Ze Mną pod Krzyżem; 125 Nie pozwólcie się zwieść; 126 Mój plan; 127 Moja walka; 128 Zasadzki Mojego przeciwnika; 129 Zjednoczeni w miłości; 130 Wasza uległość; 131 Wejdźcie do Mojego ogrodu; 132 Kochajcie zawsze; 133 Moja własność; 134 Decydujące posunięcie; 135 Wskazuję wam Drogę; 136 We wszystkim jest dane; 137 Cud słońca; 138 Wątpliwości i niepewność; 139 Wszystko wkrótce się spełni; 140 Niepokalana obok was; 141 Również i wy rodzicie Mojego Syna; 142 Koniec pewnego okresu;

1978 – Wasza publiczna misja (Orędzia nr 143 – 166)

143 Rozpocznie On od Swego Kościoła; 144 Ty również możesz nas tak kochać; 145 Pomóżcie Mi, Moi synowie; 146 W Świątyni zostaniecie złożeni w ofierze; 147 Dopiero wtedy wszystko zostanie zrozumiane; 148 Teraz macie się przygotować; 149 Zostaniecie pocieszeni; 150 Godzina ciemności; 151 Ileż krwi; 152 Będziecie świadkami; 153 Moja godzina nadeszła; 154 Cały Kościół w Moim schronieniu; 155 Ten ogromny naród; 156 Wasza publiczna misja; 157 Znak dla wszystkich; 158 W sercu Kościoła; 159 Śmierć Papieża; 160 Wasze nowe narodziny; 161 Godzina apostołów światłości; 162 Nowy Papież Jan Paweł II; 163 Nie czujcie się osamotnieni; 164 Moje macierzyńskie działanie; 165 Matka Kościoła; 166 Jego drugie przyjście;

1979 – Znaki oczyszczenia (Orędzia nr 167 – 190)

167 Plan miłosiernej miłości; 168 Pierwszy znak: zamęt; 169 Drugi znak: brak dyscypliny; 170 Trzeci znak: rozłam; 171 Czwarty znak: prześladowanie; 172 Bliskie jest wasze wyzwolenie; 173 Wasze wewnętrzne zrównoważenie; 174 Blisko Syna i synów; 175 Niewiasta obleczona w słońce; 176 Jezus w Eucharystii; 177 W Moim Niepokalanym Sercu; 178 W Cova da Iria; 179 Wasza odpowiedź; 180 Pięć pierwszych sobót; 181 Wierni, gotowi i posłuszni; 182 Pełne udręczenia wezwanie; 183 Aniołowie Pańscy; 184 Wasz Różaniec; 185 W Świątyni Mojego Serca; 186 Pustynia zakwitnie; 187 Patrz w Serce; 188 Mama wszystkich; 189 Jakie światło!; 190 Wasza ostatnia godzina;

1980 – Wasza zwycięska Matka (Orędzia nr 191 – 218)

191 Wasza zwycięska Matka; 192 Wielka sieć miłości; 193 Ofiarowani na chwałę Bożą; 194 Pod Moim Niepokalanym płaszczem; 195 Z Jezusem na pustyni; 196 Moje “TAK” i wasze “tak”; 197 W największym opuszczeniu; 198 Ufajcie!; 199 Moje Serce obejmuje całą ludzkość; 200 Godzina walki; 201 Woda jak rzeka; 202 Pustynia, na którą się chronię; 203 Dzieło współodkupienia; 204 Pośredniczka łask; 205 Potężna broń; 206 Moje chwalebne ciało; 207 Skała wielkiego rozłamu; 208 Przybędzie do was jak ogień; 209 Cierpienia Kościoła; 210 Wielki plan dotyczący tego narodu; 211Już więcej nie grzeszcie; 212 Cuda miłości i światła; 213 Droga jedności; 214 Mama najuboższych; 215 Moc Ewangelii; 216 Wielkie miłosierdzie; 217 Wokół kolebki; 218 Największe wołanie;

1981 – Światłość i chwała Pana (Orędzia nr 219 – 239)

219 Jedyna możliwość ocalenia; 220 Światłość i chwała Pana; 221 Spoglądam na was z życzliwością; 222 Umartwiajcie wasze zmysły; 223 “Tak, Ojcze!”; 224 Dziś powtarza się Jego Męka; 225 Zstąpiłam z Nieba; 226 Przyjdź, Duchu Święty!; 227 Oto godzina Mojego zwycięstwa; 228 Ucieczka grzeszników; 229 Matka Miłosierdzia; 230 Mocą małych; 231 Matka wszystkich boleści; 232 Królowa Aniołów; 233 Rana wewnętrzna; 234 Przyjdzie do was pokój; 235 Świętych obcowanie; 236 Wielka próba; 237 Na drodze doskonałej miłości; 238 W kołysce cierpienia; 239 Głos łagodny i smutny;

1982 – Jestem Matką, która pociesza (Orędzia nr 240 – 256)

240 Jestem Matką pocieszenia; 241 Światło miłości i nadziei; 242 Nowe Jeruzalem; 243 “Tak” dla Ewangelii Jezusa; 244 To w takim stanie znalazłam Mojego Syna; 245 Patrzcie na Papieża! 246 Godzina Ducha Świętego; 247 W was jest uwielbiona wasza Mama; 248 Tajemnica Mojego Niepokalanego Serca; 249 Narzędzia Mojego Miłosierdzia; 250 Zostanie ocalona!; 251Wielka siłą zadośćuczynienia; 252 Jestem Jutrzenką; 253 Posłuszni, czyści i ubodzy; 254 Mój plan; 255 Bóg jest z wami; 256 Czuwajcie na modlitwie;

1983 – “Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi!” (Orędzia nr 257 – 280)

257 Matka nadziei; 258 Proszę was o dziecięctwo duchowe; 259 Miłujcie się wzajemnie; 260 Droga pokuty; 261 Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi; 262 Wykonało się!; 263 Niech nic nie mąci waszego pokoju; 264 Ten miesiąc maj; 265 Nowe niebiosa i nowa ziemia; 266 Brama Nieba; 267 Dlaczego chciałam was tutaj?; 268 Święta Góra; 269 W światłości Raju; 270 Matka Oczyszczenia; 271 Słudzy Odkupienia; 272 Moje najmniejsze dzieci; 273 Stoję pod Krzyżem; 274 Rola Aniołów; 275 Smok zostanie związany; 276 Wódz jedynej armii; 277 Na drogach Afryki; 278 Potrzebne wam lekarstwo; 279 Nowe Boże Narodzenie; 280 Powróćcie do waszego Odkupiciela;

1984 – Proszę wszystkich o poświęcenie się (Orędzia nr 281 – 301)

281 Nabierzcie odwagi!; 282 Moja książka; 283 Moje znaki; 284 Mój Dar dla was; 285 Dusza przeszyta; 285* Jestem waszą Matką, jestem Królową Polski; 286 Patrzcie na Józefa, Mojego małżonka; 287 Proszę wszystkich o poświęcenie się; 288 Obok każdego ołtarza; 289 Nawróćcie się; 290 Tajemnica Mojego Niepokalanego Serca; 291 Matka Jezusa - Kapłana; 292 Chodźcie w Światłości; 293 Matka Wiary; 294 W Wieczerniku ze Mną; 295 Bądźcie Moimi apostołami; 296 Walczcie synowie najmilsi!; 297 Moje Orędzia; 298 Moje naglące zaproszenie; 299 Wola Boża; 300 Wszystko zostało już objawione; 301 Znaki waszego czasu;

1985 – Jestem początkiem nowych czasów (Orędzia nr 302 – 319)

302 Ja jestem początkiem nowych czasów; 303 Widzę waszą małość; 304 Moje słowo; 305 Moja Czystość i wasza; 306 O jaki post proszę; 307 Godzina nowej agonii; 308 Twoja bolesna męka; 309 Wasze wynagradzanie; 310 Przyjdź, Duchu Miłości; 311 Narzędzia Mojego Pokoju; 312 Nie lękajcie się; 313 Godzina waszego publicznego świadectwa; 314 Dwa zastępy; 315 Moja droga; 316 Szczęśliwi w oczekiwaniu; 317 Wasza Matka-Pasterka; 318 Wielka cisza; 319 Wasza modlitwa ze Mną;

1986 – Królowa Pokoju (Orędzia nr 320 – 343)

320 Królowa Pokoju; 321 Droga Bożej Woli; 322 Boża Tajemnica; 323 Czemuś Mnie opuścił?; 324 Jezus jest waszym Pokojem; 325 Matka Łaski i Miłosierdzia; 326 Kotwica zbawienia; 327 Duch radości i pociechy; 328 Arka Nowego Przymierza; 329 Wejdźcie na tę Górę; 330 Matka Eucharystii; 331 Wy udzielicie Pokoju serca; 332 Moje Serce krwawi; 333 Moje narodzenie; 334 Przygotowuję was do cierpienia; 335 Z wami w walce; 336 Różaniec prowadzi was do Pokoju; 337 Zadanie powierzone Kościołowi; 338 Wasze miejsce w Raju; 339 Droga prowadząca was do Jego Królestwa; 340 Moje lekarstwo na wasze choroby; 341 Moja niebiańska wspaniałość; 342 Kołyska Jego chwalebnego powrotu; 343 Pokój zstąpi na was;

1987 – Wschodząca Jutrzenka (Orędzia nr 344 – 370)

344 Jestem wschodzącą Jutrzenką; 345 Droga do Bożego Objawienia; 346 Moje promienie światła; 347 Na tej świetlistej drodze; 348 Wejdźcie z Jezusem do Getsemani; 349 Na Kalwarii obecnego wieku; 350 Sobota Mojego wielkiego bólu; 351 W jak wielką wpadliście przepaść!; 352 Powróci twoje światło; 353 Głębokie rany; 354 Jak bardzo to rani Jego Boskie Serce!; 355 Przyjdź, Panie Jezu!; 356 Ten Rok Maryjny; 357 Nadszedł Mój czas; 358 Poświęcone Mi rodziny; 359 Papież Mojego światła; 360 Matka adoracji i wynagrodzenia; 361 Wielkie cuda Pana; 362 Dlaczego znowu płaczę; 363 Do wszystkich narodów świata; 364 Niebo i ziemia się jednoczą; 365 Moje najbardziej umiłowane dzieci; 366 Położę kres waszemu niewolnictwu; 367 Przygotujcie się ze Mną; 368 Nie pozwólcie się oszukiwać; 369 Zwiastowanie radości; 370 Wielki ucisk;

1988 – Oświetlcie ziemię (Orędzia nr 371 – 396)

371 Oświetlcie ziemię; 372 W was jestem otoczona czcią; 373 Pan posyła Mnie do was; 374 Nawracajcie się i powróćcie do Pana; 375 Moje matczyne wezwanie; 376 Chwała Maryi; 377 Janowie Jezusa Eucharystycznego; 378 oto Matka twoja; 379 W boleści Mojego strapienia; 380 Cieszcie się ze Mną; 381 Ofiarujcie Mi pachnące kwiaty; 382 To są czasy; 383 Zstąpi Duch Święty; 384 Wielkie odstępstwo; 385 Z wiarą Piotra; 386 Zadziałam z mocą; 387 Oczy wzniesione ku Maryi; 388 Miłość nie jest kochana; 389 Okres dziesięciu lat; 390 Do Aniołów Kościołów; 391 Otwieram przed wami zapieczętowaną księgę; 392 To wasza godzina; 393 Będziecie prześladowani; 394 Znak nadziei i pocieszenia; 395 W nocy waszego czasu; 396 Matka wstawiennictwa i wynagrodzenia;

1989 “Przyjdź, Panie Jezu!” (Orędzia nr 397 – 416)

397 Przyjdź, Panie Jezu!; 398 Prowadzę was do Jezusa; 399 Jezus przychodzi; 400 Pozostańcie z Jezusem na Krzyżu; 401 W nowym grobie; 402 W oczekiwaniu na Jego chwalebny powrót; 403 Dwa skrzydła wielkiego orła; 404 Ogromny czerwony Smok; 405 Bestia podobna do pantery; 406 Bestia podobna do baranka; 407 Liczba Bestii: 666; 408 Miejcie świadectwo Jezusa; 409 Musi się okazać wytrwałość świętych; 410 Znamię na czole i na ręce; 411 Wielki jest Mój ból; 412 Anioł pierwszej plagi; 413 Nowe Jeruzalem; 414 Korona z gwiazd dwunastu; 415 Czas się dopełnił; 416 Otwórzcie wasze serca;

1990 – Matka drugiego Adwentu (Orędzia nr 417 – 440)

417 Matka drugiego Adwentu; 418 Tylko w sercach dzieci; 419 Matka i Królowa Brazylii; 420 Kiedy Syn Człowieczy powróci; 421 Do końca ich umiłował; 422 Syn i Matka; 423 Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu; 424 Druga Wielkanoc w chwale; 425 Zstępuję z Nieba; 426 Czas Ducha Świętego; 427 Moje Niepokalane Serce jest otaczane czcią; 428 Druga Pięćdziesiątnica; 429 Droga światłości; 430 Królowa Miłości; 431 Zadanie, które ci powierzyłam; 432 Ból nowych narodzin; 433 Godzina potęg anielskich; 434 Moje największe zwycięstwo; 435 Ujawniam Moją tajemnicę; 436 Niebo połączy się z ziemią; 437 Godzina wielkiej próby; 438 Otwórzcie wasze serca na nadzieję; 439 Przyjmijcie prorockie zapowiedzi; 440 Krople Moich łez;

1991 – Zapowiedź Nowej Epoki (Orędzia nr 441 – 463)

441 Zapowiedź Nowej Epoki; 442 Droga prowadząca do Nowej Epoki; 443 Nie samym chlebem; 444 Pascha Miłości i Bólu; 445 Człowiek wszystkich czasów; 446 Długa Wielka Sobota; 447 Matka Radości; 448 Czasy waszego świadczenia; 449 Papież Mojej Tajemnicy; 450 Zrozumienie całej Prawdy; 451 Apostołowie Ostatnich Czasów; 452 W was się ukazuję; 453 Nowa Epoka; 454 Apostołowie Nowej Epoki; 455 Korona z narodów słowiańskich; 456 W Imię Maryi; 457 Wielki jest Mój ból; 458 Wielki Znak na Niebie; 459 Dar udzielany przeze Mnie Kościołowi; 460 W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca; 461 Otwierająca się Brama; 462 Świetlista Grota; 463 Upadnijcie ze Mną na twarz;

1992 – Wasze wyzwolenie jest bliskie (Orędzia nr 464 – 485)

464 Wasze wyzwolenie jest bliskie; 465 Na spotkanie przychodzącego Pana; 466 Wyzwalam was z Niewoli; 467 Matka Drugiej Ewangelizacji; 468 Idźcie i ewangelizujcie; 469 Będziecie Kapłanami wiernymi; 470 Uwielbiajmy Jezusa Ukrzyżowanego; 471 Grób dla waszego niewolnictwa; 472 Zwycięstwo panujące nad światem; 473 Znak Mojej obecności; 474 Wasza kapłańska miłość; 475 Promienie Mojego blasku; 476 Wasza kapłańska wierność; 477 Godzina Mojego wielkiego bólu; 478 Zapowiedź trzech Aniołów; 479 Anioł niosący klucz i łańcuch; 480 Podnieście oczy ku Niebu; 481 W godzinie waszej śmierci; 482 Wyrocznia Pana; 483 Miasto Święte; 484 Gwiazda poranna; 485 Koniec Czasów;

1993 – Czasy wielkiej próby (Orędzia nr 486 – 509)

486 Czasy wielkiej próby; 487 W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca; 488 Zagrażające wam niebezpieczeństwa; 489 Chciałam, abyś tu był; 490 Służba miłości; 491 Odnawia się Jego bolesna męka; 492 Przy każdym grobie; 493 Pascha nowych czasów; 494 Moja matczyna obecność; 495 Krwawe lata bitwy; 496 W waszych łzach – pocieszenie; 497 Moje Dzieło; 498 Misja powierzona wam przeze Mnie; 499 Blisko was wszystkich; 500 Na drodze pokory; 501 Przyczyna Mojej wielkiej boleści; 502 Zadanie Aniołów Stróżów; 503 Miejcie ufność i wielką nadzieję; 504 W sercach małych; 505 Chwalebne Królestwo Chrystusa; 506 Wasze światło zabłyśnie; 507 Lata Mojego tryumfu; 508 Ta Święta Noc; 509 Wielka jest Moja troska;

1994 – Otwórzcie wasze serca na nadzieję (Orędzia nr 510 – 535)

510 Otwórzcie wasze serca na nadzieję; 511 Dar Mojej ufności; 512 Jestem pocieszona; 513 Biednych napełniam dobrami; 514 Na skale wiary apostolskiej; 515 Pozwólcie się posiąść Jego Miłości; 516 Promieniejący Krzyż; 517 Szabat, który właśnie się kończy; 518 To jest radość paschalna; 519 Godzina Kalwarii; 520 Orędzie apokaliptyczne; 521 Przyjdź, Duchu Święty; 522 Wasze schronienie; 523 Moje Niepokalane Serce zatryumfuje; 524 Święto radości; 525 Czujni wartownicy; 526 Z najmniejszymi; 527 Dusza przeszyta; 528 Aniołowie waszego czasu; 529 Nadeszły Moje czasy; 530 W blasku Świętych; 531 Niech będzie wielka wasza nadzieja; 532 Źrenica Moich Oczu; 533 Apostołowie ostatnich czasów; 534 Tajemnica tej nocy; 535 Matka bolejąca i zatroskana;

1995 – Matka Miłosierdzia (Orędzia nr 536 – 560)

536 Matka Miłosierdzia; 537 Godzina waszej ofiary; 538 Obmyjcie się w źródle; 539 Moja tajemnica; 540 Pocieszacie Mnie; 541 Gorąco pragnąłem; 542 Łzy i krew; 543 Czuwajcie wraz ze Mną; 544 Tryumf Bożego Miłosierdzia; 545 Módlcie się za Papieża; 546 Języki ogniste; 547 Dla zbawienia świata; 548 Białe płatki śniegu; 549 Znak niezawodnej nadziei; 550 Światło, miłość i matczyna czułość; 551 Jezus ukrzyżowany jest waszym Zbawicielem; 552 Coraz dalej; 553 Czasy zostaną skrócone; 554 Moje zwycięstwo; 555 Jestem otaczana chwałą; 556 Raj jednoczy się z ziemią; 557 Rozlewajcie Moje Światło; 558 Mój plan; 559 Miłosierna Miłość; 560 Wielki znak Bożego Miłosierdzia;

1996 – W Moim bezpiecznym schronieniu (Orędzia nr 561 – 586)

561 W Moim bezpiecznym schronieniu; 562 Dzieło miłości i miłosierdzia; 563 Idźcie w Moje Imię; 564 W duchowej Świątyni; 565 Moce piekielne nie zwyciężą; 566 Zadanie, które ci powierzyłam; 567 Stróż i obrońca; 568 kielich pocieszenia; 569 Jego rany; 570 Pocieszcie Mnie w bólu; 571 Jego chwalebny powrót; 572 Bezpieczna droga; 573 Czas Wieczernika; 574 Druga Pięćdziesiątnica; 575 Mój matczyny plan; 576 Popatrzcie w Niebo; 577 Zło waszego wieku; 578 Siłą małych; 579 Uczestniczcie w Mojej boleści; 580 Nie lękaj się, mała trzódko; 581 Wielki znak; 582 W tym mieście; 583 Ziemia błogosławiona i zagrożona; 584 Z radością i ogromną nadzieją; 585 Bóg z nami; 586 Módlcie się i wynagradzajcie;

1997 – Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem (Orędzia nr 587 – 604)

587 Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem; 588 Na drodze błogosławieństw; 589 Niepokalane Poczęcie; 590 W Wieczerniku Jego Boskiej Miłości; 591 Przyciągnę wszystkich do Mnie; 592 Matka Odkupiciela; 593 Świadek zmartwychwstania; 594 posłanie z Fatimy wypełnia się; 595 W światłości Jego prawdy; 596 Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem; 597 Król wiecznej chwały; 598 Jaśnieje Królowa po Twojej prawicy; 599 Wokół Mojej kołyski; 600 Miłość miłosierna; 601 Podobni do Jezusa Ukrzyżowanego; 602 Otwórzcie drzwi Chrystusowi; 603 Wejdźcie ze Mną; 604 Wszystko zostało wam objawione