Spis objawień 
Ottavio Michelini
Orędzie Pana Jezusa do kapłanów - wprowadzenie


  Część 1
  Część 2
  Część 3
  Część 4
  Część 5
  Część 6Wprowadzenie
Słowo wstępne
Dwa wielkie orędzia w naszej epoce

Spis treści

CZĘŚĆ I - Ty wiesz, że cię kocham
1.1 Kapłani winni być pełni życia Bożego
1.2 Kapłani świadomi swego powołania
1.3 Kapłani idą za światem
1.4 Utrata ducha nadprzyrodzonego
1.5 Odkupienie uzupełnia się!
1.6 Duchowe niesprawiedliwości
1.7 Doskonała komunia - tajemnica Wcielenia
1.8 Tajemnica Wcielenia i Eucharystia sprawa jedyna
1.9 Królowanie Maryi nad wszystkimi potęgami nieba i ziemi
1.10 Tajemnica krzyża - ofiarowanie się Maryi razem z Barankiem
1.11 Maryja - jako wzór doskonałego zjednoczenia z Jezusem
1.12 Godność kapłańska
1.13 Przerażające odwrócenie się kapłanów od Jezusa
1.14 Główna konieczność - zjednoczenie z Chrystusem
1.15 Pierwsi rodzice - odmowa służenia Bogu
1.16 Olbrzymi konflikt - między światłem i ciemnością
1.17 Częste akty miłości - wyrzeczenia, skruchy i ofiary
1.18 Podstawowa cnota - pokora
1.19 Budowy materialne - wiele liści, a żadnego owocu
1.20 Pragę zbawić kapłanów, bo kocham ich nieskończenie
1.21 Kapłani winni czuwać - jak oficerowie na froncie
1.22 Szatan zachowuje się jak pan
1.23 Kapłani - przyjaciele i współodkupiciele
1.24 Nie wszyscy kapłani mnie kochają
1.25 Synu - przyjmij cierpienie dla zbawienia moich kapłanów
1.26 Milczeć, przyjąć cierpienie i ofiarować się
1.27 Jezus jest miłością; Szatan - nienawiścią
1.28 Świat otaczają największe ciemności
1.29 Szata kapłańska - jak bluza robotnika
1.30 Bóg - miłość odepchnięta
1.31 Bóg nie chce śmierci grzesznika
1.32 Dar Chrztu Świętego
1.33 Jezus - jako wzór doskonałego kapłaństwa
1.34 Kapłan silny wiarą
1.35 Cienie mego Ciała Mistycznego
1.36 Moje słowo - mówione z pokorą i prostotą
1.37 Sutanna - strój zgodny z powołaniem
1.38 Obowiązek posłuszeństwa
1.39 Istnieje również dobro
1.40 Jestem pośrodku was - aż do końca czasów
1.41 Moje słowo - słowem życia i prawdy
1.42 Jestem obecny w Kościele w osobie papieża
1.43 Tajemnica Eucharystii - tajemnica miłości i wiary
1.44 Spojrzenie na ukrzyżowanego - ratunkiem dla kapłanów
1.45 Kocham dusze! - Pragnę ich zbawienia
1.46 Świętych Obcowanie - wielka duchowa rzeczywistość
1.47 Rodzina Boża - na ziemi w czyśćcu i w niebie
1.48 Poza grobem - życie trwa dalej
1.49 Świętych Obcowanie - olbrzymie źródło nie wykorzystane
1.50 Przeżyjcie swe życie według nowych zasad
1.51 Środki duchowe - hamulcem istniejącego zła w Kościele
1.52 Postęp wewnętrzny - wielką reformą kościoła
1.53 Cienie otaczające Mój Kościół
1.54 Nawrócenie - sensem nowego życia
1.55 Nagląca walka z wrogami duszy
1.56 Zbyt wiele bezcelowych czynności
1.57 Rachunek sumienia
1.58 Tajemnica krzyża - trwa nadal w swej okropności
1.59 Tabernakulum - miejsce Boga żywego
1.60 Jezus - lekarzem dusz
1.61 Płacz nie jest oznaką słabości
1.62 Matka Boża nadal płacze
1.63 Rzucaj zasiew
1.64 Bóg dawcą wszystkiego
1.65 Maryja żyje w komunii doskonałej z Jezusem
1.66 Niech każdy weźmie swój krzyż!
1.67 Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
1.68 Miłość drogą do zbawienia
1.69 Droga miłości - drogą do nieba
1.70 Egoizm winien zamilknąć
1.71 Szatan - zły duch
1.72 Największy nieprzyjaciel - Szatan
1.73 Uświadamiać kapłanów o grożącym niebezpieczeństwie
1.74 Najważniejszy cel - zbawić duszę
1.75 Surowość Bożej Sprawiedliwości
1.76 Naczynie z grzechami - przepełnia się
1.77 Droga Boża - drogą do zbawienia wiecznego
1.78 Jestem drogą, prawdą i życiem
1.79 Wcielenie - aktem nieskończonej pokory
1.80 Pycha i zarozumiałość prowadzą do zguby
1.81 Jezus - miłość i prawda naglą mnie
1.82 Biskupi - przykładem dla kapłanów i wiernych
1.83 Jezus - pokora i ubóstwo - moja droga życia
1.84 Moce zła zwycięża się modlitwą i pokutą
1.85 Przegląd duchowy
1.86 Kryzys wiary - to kryzys nadziei i miłości
1.87 Kryzys łaski - brak cnót w duszy ludzkiej
1.88 Szatan - małpa Boga
1.89 Trzeba się spieszyć z ogłoszeniem orędzia
1.90 Święci kapłani
1.91 Kapłani wprowadzeni w błąd
1.92 Ojciec oczekuje powrotu błądzących kapłanów
1.93 Fałszywa pokora - trucizną szatana
1.94 Godność biskupa
1.95 Zarozumiała samowystarczalność
1.96 Nieustanna wyprawa krzyżowa
1.97 Jedyny cel - zbawienie dusz
1.98 Należy liczyć się z mocami zła
1.99 Wielki czas zapobiec złu
1.100 Brak solidarności wśród duchowieństwa
1.101 Kapłani sędziami sumień
1.102 Jezus - jestem ogniem miłości
1.103 Odwagi synowie - godzina jest poważna
1.104 Sakrament Spowiedzi Świętej - środkiem zmartwychwstania i życia
1.105 Spowiedź świętokradzka
1.106 Nic już nie jest grzechem
1.107 Rozpaczliwa złość Szatana
1.108 Nie zamykać oczu na otaczającą rzeczywistość
1.109 Zwycięstwo
1.110 Materializm - wcielenie Szatana
1.111 Kościół powstał z mego miłosiernego otwartego serca
1.112 Akt zawierzenia

CZĘŚĆ II - Odwagi synowie
Wstęp
2.1 Jezu, kocham cię bez granic
2.2 Przyjaciele Najświętszego Sakramentu
2.3 Trzy oblicza człowieka
2.4 Różne blaski Bożej miłości
2.5 Potrzeba dzielenia się miłością
2.6 Słowa Jezusa trwają wiecznie
2.7 Maryja współodkupicielką
2.8 Obecność Matki Najświętszej w czasie Mszy Św.
2.9 Materialna obecność kapłana w czasie Mszy Św. - szkodą dla wiernych
2.10 Jezus - jestem zasmucony
2.11 Wezwanie do modlitwy
2.12 Czym jest dusza kapłana, który się nie modli?
2.13 Modlitwa - tlenem dla duszy
2.14 Jestem życiem - jestem ogniem - zapalcie ognie miłości
2.15 Bardzo ważna bitwa
2.16 Szukać Boga w milczeniu - człowiek nie wie już, kim jest
2.17 Wielu kapłanów nie rozumie historii ludzkości
2.18 Autentyczna historia rodzaju ludzkiego
2.19 Rozważaj rzeczy ostateczne, a nie zginiesz
2.20 Anioł Stróż
2.21 Jeśli nie będziecie czynić pokuty
2.22 Wola Boża - chcę mieć Kościół odnowiony
2.23 Pokora, prostota i czystość Jana zdobyła moje serce
2.24 Najpiękniejszy kwiat - niepokalane serce Maryi
2.25 Miłość przelewa się na przedmiot umiłowany (nie znacie miłości)
2.26 Kto nie miłuje trwa w śmierci (miłość bez miary)
2.27 Szatan - wróg do zwalczenia
2.28 Kapłańska odpowiedzialność za dusze
2.29 Święci - jesteśmy blisko was
2.30 Małe i wielkie rzeczy
2.31 Arcydzieło Trójcy Przenajświętszej
2.32 Kapłan staje się mocny moją mocą (jałowa pustynia)
2.33 Dzisiejszy postęp jest pogański
2.34 W imię wolności zabija się
2.35 Ja nie jestem bogiem zemsty (dla zbawienia dusz)
2.36 Przeszli do nieprzyjaciół
2.37 Wielka odpowiedzialność
2.38 Wytrwajcie - strzeżcie się zasadzek nieprzyjaciela
2.39 Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom moim
2.40 Zwolennicy Szatana
2.41 Maryja duchowna róża nieba i ziemi
2.42 Maryja - jest cała miłością
2.43 Nawet dzisiaj nie wierzy się
2.44 Odkupienie dopełnia się
2.45 Uzdrowię mój kościół
2.46 Cnota pobożności
2.47 Kapłani - nie modlą się
2.48 Otwórzcie oczy!
2.49 Walką jest życie człowieka na ziemi (moc wewnętrzna)
2.50 Mocni w wierze, nadziei i miłości - od tego zależy zbawienie
2.51 Błędna formacja dzieci
2.52 Rozpalcie ogień
2.53 Dar wolności
2.54 Odrzucona miłość
2.55 Prawdziwy problem - kryzys wiary i miłości
2.56 Istniejemy w nim, żyjemy w nim, w nim poruszamy się
2.57 Wszystko pochodzi od Boga
2.58 Bóg jest porządkiem (Bez Boga...)
2.59 Wielkość kapłana
2.60 Wszystkie dobra ziemi są niczym
2.61 Odwagi synowie!
2.62 Godzina ciemności i jutrzenka zmartwychwstania
2.63 Bądź Wola Twoja
2.64 Co uczynisz, Panie?
2.65 Prawdziwi charyzmatycy
2.66 Wielka obfitość obojętnych duchownych
2.67 Jestem Bogiem jedynym i Troistym - jestem nieskończenie prostym
2.68 Chcę mieć kościół odnowy
2.69 Królowa Apostołów
2.70 Maryja - prawdziwa Kapłanka
2.71 Apostołowie czcili mnie prawdziwie
2.72 Kapłaństwo - wielkie posłannictwo
2.73 Godna celebracja - zbawieniem świata
2.74 Grzechy społeczne
2.75 Maryja zgniecie głowę węża
2.76 Maryja - jaśniejąca Jutrzenka ludzkości
2.77 Kapłani - nie jesteście sami
2.78 Nie bójcie się!
2.79 Uległe narzędzia - spełniają wolę Bożą
2.80 Słowo i czyn - fundamentem zbawienia
2.81 Pycha i zarozumiałość - największe zło
2.82 Jezus - jestem osobą żyjącą
2.83 Wdzięczność Bogu
2.84 Pokorne cierpienia - oznaką umiłowania Boga
2.85 Pragnienie rzeczy Bożych
2.86 "Poemat Boga-Człowieka" ukazuje nową wiosnę Kościoła i świata
2.87 Należy modlić się sercem, nie tylko ustami
2.88 Słuszny plan skutecznej modlitwy
2.89 Kilka uwag (Don O.M.)
2.90 Kapłani winni być nauczycielami modlitwy
2.91 Dogmat - Obcowanie Świętych
2.92 Nie będziesz miał innego boga
2.93 Powrót do Boga - przez dobrą spowiedź świętą
2.94 Interesy kapłanów - nie zawsze są interesami Boga
2.95 Nie zabijaj
2.96 Dzika rzeź niewiniątek - bardzo wielka wina
2.97 Chcę mówić z duszami
2.98 Gdyby wiara była prawdziwa
2.99 Historia powtarza się
2.100 Zemsta diabła
2.101 Niech żyje Barabasz
2.102 Moce piekielne nie przemogą Go
2.103 Prośby do Anioła Stróża
2.104 Pogłębiona przyjaźń z Aniołem Stróżem
2.105 Wystąpić przeciwko złu
2.106 Zmiłuj się nade mną!


CZĘŚĆ III - Uwolnij nas Panie od złego
Wstęp
3.1 Wielka bitwa na niebie
3.2 Niewierzący w istnienie szatana
3.3 Wielka wina zobojętnienia
3.4 Kościół - ogołocona twierdza
3.5 Maryja spieszy na ratunek
3.6 Społeczeństwo konsumpcyjne
3.7 Tragiczna błędna droga
3.8 Bierzmowany - żołnierzem Chrystusa
3.9 Wroga gorliwość Szatana
3.10 Szatan uderzał we mnie bezpośrednio
3.11 Niedorzeczna obojętność na obecność Szatana
3.12 Dopuszczam działanie Szatana
3.13 Czuwajcie i módlcie się
3.14 Diabeł nie oszczędza nikogo
3.15 Drzewo żywota - zatrute drzewo
3.16 Zapomniane prawdy
3.17 Maska życia - to brak wiary i życia wewnętrznego
3.18 Znaki wiary
3.19 Duchowe i fizyczne cierpienie
3.20 Egzorcyzmy - obowiązek kapłański
3.21 Kapłani i sport
3.22 Brak odwagi w głoszeniu prawdy
3.23 Pseudo-mądrość
3.24 Lojalne ojcostwo
3.25 Cnota sprawiedliwości
3.26 Brak sprawiedliwości - stała się przyzwyczajeniem
3.27 Świętość celem życia ziemskiego
3.28 Wzgląd ludzki
3.29 Grzechy przeciw sprawiedliwości
3.30 Niewłaściwa opieka duszpasterska
3.31 Centrum duszpasterstwa trwa w tajemnicy mojego Wcielenia, męki i śmierci
3.32 Zbawienie - wynik współpracy człowieka z Łaską Bożą
3.33 Podstawowe wskazania
3.34 Trzeba iść naprzód - nie oglądać się wstecz
3.35 Duchowe kierownictwo
3.36 Dwulicowość
3.37 Grzech lenistwa
3.38 Strata czasu
3.39 Kościół nie zginie
3.40 Mętna rzeka zła rozlewa się na ludzkość
3.41 Nielogiczne postawy - prowadzą do najgorszych skutków
3.42 Dokonywać wyboru: dobro albo zło
3.43 Ciało Mistyczne, czyli mój Kościół
3.44 Chrześcijańskie zasady - przyjąć Boga, jego prawo, jego prawdę, jego tajemnicę
3.45 Walka i pielgrzymowanie
3.46 Kim jest Szatan?
3.47 Nieubłagany wróg - Najświętszej Maryi Panny
3.48 Poważne rozważanie i naśladowanie
3.49 Trzeba odrzucić Szatana
3.50 Wewnętrzny bezruch
3.51 Modlitwa i pokuta - ratunkiem dla dusz
3.52 Dym piekielny przemknął do Kościoła
3.53 Rozszerzona infekcja
3.54 Modlitwa i post
3.55 Wielkie wyzwanie
3.56 Nie do was należy sądzić postępowanie Boga
3.57 Sąd Ostateczny - doskonała sprawiedliwość
3.58 Istnienie Szatana jest prawdą wiary
3.59 Szatan to małpa boga
3.60 Dramatyczna alternatywa wyboru - dobra lub zła
3.61 Brak czujności - otwarta brama dla zła
3.62 Tylko tajemnicza zasłona dzieli niebo od ziemi
3.63 Duchowe przygotowanie na czas oczyszczenia
3.64 Powody nienawiści człowieka przez Szatana
3.65 Maryja - najpiękniejszy kwiat nieba i ziemi
3.66 Rozpaczliwe złudzenie Szatana
3.67 Niewiasta zwycięży Szatana
3.68 Wybór: wiekuiste cierpienie lub zbawienie
3.69 Szatan nie śpi
3.70 Kto troszczy się o dusze?
3.71 Obojętność kapłanów
3.72 Jezus - uzdrawiałem chorych na duszy i ciele
3.73 Nadchodzi godzina oceny stanu Kościoła
3.74 Do wiadomości wszystkich duchownych
3.75 Zorganizowana nienawiść
3.76 Kapłani - na co jeszcze czekacie?
3.77 Precz z zarozumiałością!
3.78 Pokora - drogą odrzucania pokus
3.79 Sprzeczności w realizowaniu powołania kapłańskiego
3.80 Pokora wymaga odwagi
3.81 Duszpasterz - nauczyciel i ojciec
3.82 Grupa modlitewna tworzy łańcuch miłości
3.83 Nie lękaj się Don Ottavio
3.84 Jezus wskazał drogę zbawienia dusz
3.85 Jestem szczęśliwa w niebie
3.86 Życie na ziemi - jest chwilą
3.87 Biskupi, kapłani, wierni - współodkupicielami
3.88 Szatan - straszna rzeczywistość
3.89 Jezus - drogą zbawienia
3.90 Intencje Mszy Świętej
3.91 Ewangelia jest skarbem
3.92 Walka o dusze
3.93 Jezus - doskonała sprawiedliwość
3.94 Godne pochwały wyrzeczenie
3.95 Bóg - jedyne pragnienie dusz czyśćcowych
3.96 Żywy płomień
3.97 Gdybyście mogli ujrzeć niebo
3.98 Dogmat Świętych Obcowania - nieoceniony skarb
3.99 Płodne apostolstwo
3.100 Jezus: nie jestem bierny w duszy
3.101 Życie ubogie wzorem życia kapłańskiego
3.102 Kapłan odpowiadać winien z wiarą na wezwanie Jezusa
3.103 Egzorcyzm - obowiązek biskupa i kapłana
3.104 Matka Boska Bolesna
3.105 Godzina oczyszczenia świata - piękna godzina
3.106 Wielkie posłannictwo ks. Don Ottavio
3.107 Tajemnica miłości

CZĘŚĆ IV - To nie Ja chciałem tej godziny
4.1 Nowe korzenie odrodzonego Kościoła
4.2 Jezus - chcę mieć Moją "rewolucję"
4.3 Mało jest takich, którzy widzą!
4.4 Wspólnota - ogniwem łączącym Kościół współczesny z Kościołem odrodzonym
4.5 Wspólnota czujna i mądra
4.6 Świętych Obcowanie - to czynna miłość
4.7 Egoizm = Szatan
4.8 Niebo czeka
4.9 Na każdym miejscu - Wola Boża
4.10 Dogmat Świętych Obcowanie - niewykorzystany skarbiec
4.11 Trzeba pragnąć świadomej łączności ze świętymi
4.12 Godzinę oczyszczenia świata - spowodują ludzkie grzechy
4.13 Łaska - warunkiem łączności z Niebem
4.14 Wielka walka - zwycięstwo pewne
4.15 Przemiana duchowa - niewidzialna ludzkim oczom
4.16 Właściwe poznanie siebie zbliża do Boga
4.17 Bezgraniczna głupota ludzka
4.18 Gdyby kapłani zastanowili się...
4.19 Msza Święta - odprawiana bezinteresownie
4.20 Harmonia i porządek stworzenia - zaburzona przez grzech
4.21 Przywrócenie porządku: Kościół i kapłaństwo
4.22 Uświęcenie i zbawienie celem człowieka
4.23 Posłannictwo Kościoła i znaczenie kapłaństwa
4.24 Dusze-ofiary
4.25 Kapłan to drugi Chrystus
4.26 Zasady kształcenia i kształtowania kandydatów do kapłaństwa
4.27 Dynamizm gorączkowy - herezja czynu
4.28 Wolność to nie anarchia
4.29 Przewrót moralny i duchowy w seminariach
4.30 Boski rolnik
4.31 Wychowawcy w seminarium
4.32 Wielka odpowiedzialność dla niszczących wiarę
4.33 Zimna dyplomacja
4.34 Rzeczywisty stan nauczania w seminarium
4.35 Powołanie
4.36 Nauka i nauczyciele w seminarium
4.37 Dary naturalne - to nie wszystko
4.38 Brak miłości kapłana do tabernakulum - to gałązka oderwana od pnia
4.39 Mamy sprzymierzeńców w niebie
4.40 Kapłan - magnes
4.41 Konieczne struktury
4.42 Pokuta i modlitwa
4.43 Stoję u drzwi i pukam!
4.44 Maryja - zrodziłam was w miłości i boleści
4.45 Dym Szatana
4.46 Dym pychy
4.47 Kto uwierzy, będzie zbawiony
4.48 Kiedy straż nie czuwa!
4.49 Gdy przewodnikiem staje się ślepy
4.50 Odpowiedzialność kapłanów za popełnione zaniedbania
4.51 Memento homo
4.52 Próżność nad próżnościami
4.53 Era pokoju i miłości
4.54 Święta bojaźń Boża
4.55 Biada tym, którzy nie boją się gniewu Boga
4.56 Miłość nie pozwoli na ruinę ludzkości
4.57 Szukać prawdy
4.58 Zarozumiałość i pycha przyczyną kryzysu wiary
4.59 Zbliża się godzina oczyszczenia
4.60 Jezus - moja dyplomacja
4.61 Być wytrwałym w wypełnianiu woli Bożej
4.62 Św. Michale, broń nas w walce
4.63 Upadek i obietnice
4.64 Szatan istotą przewrotną i przebiegłą
4.65 Ciało Mistyczne Chrystusa
4.66 Papież pod krzyżem
4.67 Anemia duchowa
4.68 Światło w ciemnościach
4.69 Maryja jest Matką Boga, córką i oblubienicą
4.70 Maryja - matka kościoła i postrach szatanów
4.71 Uczestnicy boskiej natury
4.72 Msza Św. i różaniec - moc i zwycięstwo nad Szatanem
4.73 Przyczyna całego zła
4.74 Przez Maryję do Jezusa
4.75 Zjednoczenie w wierze i miłości - to tama przeciw złu
4.76 Różaniec jest światłem w ciemnościach
4.77 Szatani - przyczyną i skutkiem zła
4.78 Bierzmowani - straż przednia w walce z Szatanem
4.79 Uczcie się ode mnie
4.80 Walka bez ustępstw
4.81 Wieża Babel
4.82 Maryja zwycięży
4.83 Egzorcyzm - obowiązkiem duszpasterstwa
4.84 Decydująca godzina jest bliska
4.85 Miara jest przepełniona
4.86 Kościół nie zginie
4.87 Po owocach poznacie ich
4.88 Życie jest próbą
4.89 Pan sam rozwala i buduje
4.90 Tak, Jezu - wierzę
4.91 Niepokojący paradoks
4.92 Oczyszczenie jest sprawiedliwością i miłosierdziem
4.93 Wytrwać na drodze zbawienia
4.94 Piekielna gra
4.95 Albo z Jezusem, albo przeciw Jezusowi
4.96 Nowy Kościół
4.97 Miłość jednoczy
4.98 Kościół piękny jak oblubienica z kantyku
4.99 Razem z Chrystusem
4.100 Św. Józef - Jezus i Maryja pomogli mi wypełnić posłannictwo
4.101 Tajemnica odkupienia trwa
4.102 Straszny pojedynek
4.103 Doświadczenia dusz
4.104 Obecne pokolenie wyrzekło się Boga
4.105 Różne sztuczki Szatana
4.106 Judasze
4.107 Kto chce iść za Mną
4.108 Bez cierpienia nie ma zbawienia
4.109 Tajemnica odkupienia fundamentem historii ludzkości
4.110 Odebrać dusze Szatanowi
4.111 Grzechy zaniedbania
4.112 Godzina oczyszczenia jest wyznaczona
4.113 Nowa wiosna Kościoła
4.114 Ciemności nad światem
4.115 Oczyszczenie jest konieczne
4.116 Kto wierzy - nie umrze

CZĘŚĆ V - Miara jest pełna - czara przelewa się
Wstęp
5.1 Wyższość Kościoła nad każdym autorytetem ziemskim
5.2 Rażący kontrast między życiem Jezusa a życiem duchownych obecnego wieku
5.3 Ojciec osobiście kocha i przebacza marnotrawnemu synowi
5.4 Mój Kościół jest mistrzem wszystkich ludów
5.5 Posłannictwo Kościoła jest zbawcze i niezależne
5.6 Będą rozwiani, jak pył na wietrze
5.7 Kościół jest jeden, święty, katolicki, apostolski, rzymski
5.8 Charyzmat Kościoła i w Kościele
5.9 Pan rozproszy pysznych
5.10 Tajemniczy ferment w Kościele
5.11 Chcę mieć kapłanów tylko świętych - innych rozproszę jak plewę przez wiatr...
5.12 Czas zbawienia
5.13 Kościół jednoczy pierwiastki boskie i ludzkie
5.14 Piekielny dym
5.15 Niewielu kapłanów chce iść za Mną
5.16 Mój Kościół zajmuje się człowiekiem
5.17 Kościół zajmuje się wszystkim, co dotyczy życia człowieka
5.18 Człowiek jest przedmiotem i ofiarą walki między Bogiem a Szatanem - o jego duszę
5.19 Materializm - zginie
5.20 Bitwa trwa - Maryja zwycięży
5.21 Zdrajcy podobni do Judasza
5.22 Kościół piękny jak oblubienica
5.23 Materializm - największą tragedią człowieka
5.24 Ogromna cena zbawienia ludzkości
5.25 Jezus - Mój Kościół będzie odbudowany
5.26 Prostota życia Jezusa na ziemi
5.27 Człowiek własnym katem
5.28 Maryja: jestem różą mistyczną
5.29 Różaniec święty potężną bronią
5.30 Brak przewodników duchownych w Kościele
5.31 Celem życia zbawienie wieczne
5.32 Wyrwać dusze Szatanowi
5.33 Zbliżają się ciężkie dni
5.34 Jezus: wbrew mojej woli nic się nie dzieje
5.35 Nawet w ciemności będę wśród was
5.36 Pismo Święte - światłem dla dusz
5.37 "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie"
5.38 Biada sprzeciwiającym się Słowu Bożemu
5.39 Reforma życia wewnętrznego
5.40 Wiele dzieł nie ma czystej intencji
5.41 Opuszczenie jest cierpieniem serca
5.42 "Nawróćcie się do Pana, bo inaczej wszyscy zginiecie"
5.43 Głusi na moje wezwania
5.44 Sprawiedliwy żyje z wiary
5.45 Jezus: jestem więźniem miłości
5.46 Godzina oczyszczenia jest nieunikniona
5.47 Zjednoczeni na zawsze
5.48 Kataklizm wybuchnie jak huragan
5.49 Kapłan - współodkupicielem
5.50 Świętych Obcowanie
5.51 Obawiać należy się tylko grzechu
5.52 Bóg zawsze na pierwszym miejscu
5.53 Bez Niepokalanej i Eucharystii nie ma odnowy
5.54 Mała droga miłości
5.55 Życie na ziemi jest próbą
5.56 Sakrament Chrztu - źródłem wiary, nadziei i miłości
5.57 Bóg jest źródłem życia
5.58 Człowiek stawia siebie niżej zwierzęcia
5.59 Wiara jest potężnym magnesem
5.60 Różne postrzeganie sytuacji - w Niebie i przez człowieka na ziemi
5.61 Największa bitwa na ziemi
5.62 Niewiara w istnienie Szatana szerzy się w Kościele
5.63 Osądy ludzkie
5.64 Czuwać na modlitwie
5.65 Dla Boga nie ma rzeczy zbyt wielkich
5.66 Odkupienie uwalnia dusze z niewoli Szatana
5.67 Gdzie leży przyczyna zła
5.68 Niech wami kieruje żywa wiara
5.69 Najważniejszy problem - walka dobra ze złem
5.70 Kto nie kocha, nie żyje
5.71 Mieć na sercu zawsze Chwałę Bożą
5.72 Jezus - jestem głową mego Kościoła
5.73 Jezus - kapłani chcą, abym brał od nich pozwolenia - z kim rozmawiać
5.74 Znoszone cierpienie potwierdza prawdę
5.75 Maryja: moje zjednoczenie z Jezusem, to doskonała komunia
5.76 Kto wchodzi w ciemność, pozbawia się światła
5.77 Ciemność jest pychą, grzechem Szatana
5.78 Dzieła Boże rozwijają się wśród trudności
5.79 Kto nie jest w świetle, jest w cieniu śmierci
5.80 Z Nieba widzi się inaczej sprawy ludzkie
5.81 Czym jest ćwierć wieku wobec wieczności?
5.82 Złudzenie Szatana zakończy się wkrótce
5.83 Trzeba żyć dogmatem Świętych Obcowania
5.84 Jakie skarby są zawarte w dogmacie Świętych Obcowania
5.85 Wy możecie wiele
5.86 Wiara i miłość do Madonny
5.87 Zwycięstwo jest pewne
5.88 Poznanie twych cierpień raduje mnie
5.89 Aniołowie mają wpływ na materię
5.90 Główna kwestia - poznanie strategii piekła wobec Dzieł Bożych
5.91 Pokora i modlitwa - pomocą przy egzorcyzmowaniu
5.92 "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody"
5.93 Ratowanie pozorów dla zachowania praw i przywilejów
5.94 Droga świętości
5.95 Kościół jest teraz w rękach przeciwnika
5.96 Nowy Kościół
5.97 Cel stworzenia człowieka - uwielbianie Boga, zbawienie duszy
5.98 Kościół przeżyje swą mękę
5.99 Śnieg - oznaką uroczystości święceń kapłańskich Don Ottavio
5.100 Kościół tajemnicą Bosko - ludzką
5.101 Niczego nie zdobędzie się bez cierpienia
5.102 Przemiana całego człowieka jest możliwa
5.103 Moje uświęcenie zależało od mego wyboru
5.104 Następstwa walki
5.105 Męka i zmartwychwstanie Kościoła
5.106 Nieprzyjaciel nie zwycięży
5.107 Powiał już wiatr oczyszczenia
5.108 Śmierć nie odrzuca życia
5.109 W ciemności nocy działa Szatan
5.110 Zwalczać nieprzyjaciela
5.111 Posłannictwo Kościoła
5.112 Ludzkość i Kościół
5.113 Kto sieje wiatr, zbiera burzę
5.114 Wojna bez granic
5.115 Nie ma skutku bez przyczyny
5.116 Jakże smutno być opuszczonym?
5.117 Zarozumiałość ludzka powoduje ciemność
5.118 Więcej ofiar, niż walczących
5.119 Wojsko w popłochu
5.120 Jezus - co uczyniono z moją miłością
5.121 Sytuacja ludzkości i świata przypomina czas przed potopem
5.122 Oczyszczenie

CZĘŚĆ VI - Ludzkość na progu wyzwolenia
Wstęp
6.1 Modlitwa
6.2 Jestem Maryją, Matką Jezusa
6.3 Matka pierwsza widzi niebezpieczeństwo
6.4 Płodność przekazuje życie
6.5 Wieczność jest nieprzemijającą
6.6 Werbalizm nie tłumaczy zachowań ludzkich
6.7 Nie sądźcie dzieł Bożych
6.8 Życie jest próbą
6.9 Radykalne odrzucenie światła wiary = piekło
6.10 Nie sądź, a nie będziesz sądzony
6.11 Ciemność nad światem zwiększa się
6.12 Nie pytać dlaczego?
6.13 Oczyszczenie jest momentem decydującym
6.14 Silna wiara - to pokój dla duszy
6.15 Drugie stworzenie
6.16 Prawa i obowiązki człowieka
6.17 Czystość obyczajów
6.18 Miłość czynna jest doskonała
6.19 Ciemność otacza cały Kościół
6.20 Bądźcie mocni w wierze
6.21 Wielkość grzechu
6.22 Godzina oczyszczenia - największy dramat ludzkości
6.32 Istniejącą rzeczywistość nie wszyscy widzą
6.24 Tragiczna sytuacja Kościoła
6.25 Jeśli słuchać nie będziecie
6.26 Serca wasze stwardniały
6.27 Ponure królestwo Szatana
6.28 Masoneria - to kościół diabelski
6.29 Wielu nie wierzy w Moją obecność
6.30 Straszliwa broń: obsesja
6.31 Obsesja wzbudza zdumienie i zgorszenie niewierzących
6.32 Obsesja, czyli obecność tajemnych ciemnych mocy
6.33 Dusze - ofiary obsesji
6.34 Co czynić?
6.35 Spiski przeciw Kościołowi
6.36 Prawdziwa synteza tragedii człowieka
6.37 Nieświadomość ludzka
6.38 Apostolstwo egzorcyzmu
6.39 Cierpienie jest konieczne
6.40 Egzorcyzmowanie jest szczytem pracy duszpasterza
6.41 Kto może egzorcyzmować?
6.42 Najsilniejszy sposób ataku
6.43 Błogosławieństwa laikatu
6.44 Każdy bierzmowany jest żołnierzem
6.45 Dezercja kapłana - to uderzenie w Kościół
6.46 Kościół żyje!
6.47 Królestwo Szatana jest ciemnością
6.48 Cierpienie w piekle
6.49 Nawróćcie się... póki nie jest za późno
6.50 Z własnej winy człowiek zbuntował się
6.51 Przyjście Zbawiciela
6.52 Świadomy bunt
6.53 Wielka wina Kościoła
6.54 Kto jest silniejszy?
6.55 Nie szuka się wartości nadprzyrodzonych
6.56 Oczyszczenie całej ludzkości
6.57 Jestem prawdą
6.58 Synagoga trwa
6.59 Ambicja zamieniła się w zdradę
6.60 Chaos w doktrynie, moralności i liturgii
6.61 Prawda zwycięży kłamstwo
6.62 Wielu odrzuca grzechy!
6.63 Chaos w doktrynie
6.64 Ogólne zamieszanie
6.65 Próby zniszczenia kościoła
6.66 Chaos w prawie
6.67 Świat bożków
6.68 W ciemności nic się nie widzi
6.69 Ludzie dobrej woli znajdą drogę do zbawienia
6.70 Jeśli kapłan nie dąży do Boga
6.71 Co się czyni by eliminować zło?
6.72 Defraudacja - grzech przeciw sprawiedliwości
6.73 Materializm
6.74 Posłannictwo kapłańskie
6.75 Chaos w liturgii
6.76 Schizma w liturgii
6.77 Liturgia to potężny głos!
6.78 Ratujmy dyscypliny Kościoła
6.79 Kryzys wiary
6.80 Rozpoczął się czas sprawiedliwości
6.81 Zło zamieniam w dobro!
6.82 Wszystko rozpadnie się

ZŁOŻYŁEM W MOIM KOŚCIELE SKARBY NIESKOŃCZONEJ WARTOŚCI
7.1 Istnieją fakty przekraczające ludzkie rozumowanie
7.2 Nazywać rzeczy po imieniu
7.3 Kościół boleje dla braku pokory
7.4 Charyzmat jest darmo dany
7.5 Pycha ludzka szkodzi dobru
7.6 Ogień i woda zniszczą wszystko
7.7 Charyzmat zwykły i niezwykły
7.8 Dokonuje się to zupełnie rozmyślnie
7.9 Nowy Kościół będzie charyzmatyczny
7.10 Jestem wśród was
7.11 Męka duchownego w piekle jest zwielokrotniona
7.12 Zło ukryte pod pozorem dobra
7.13 Mało znają nieprzyjaciela
7.14 Jestem miłością i sprawiedliwością
7.15 Modlitwa przenika ciemność
7.16 Módlcie się, bo zginiecie wszyscy
7.17 Wierzący będą zbawieni jak Noe!
7.18 Jestem Bogiem zastępów
7.19 Kościół poniżony
7.20 A więc sprawiedliwość!
7.21 Bierzmowany - żołnierzem
7.22 Wielkość Sakramentu Bierzmowania
7.23 Bierzmowanie odradza ciało mistyczne
7.24 Dusze-ofiary
7.25 Drogi Boże są tajemnicze
7.26 Serce kosmiczne Jezusa
7.27 Serce Jezusa - miłość i życie wieczne
7.28 Ujrzycie potęgę Pana
7.29 Doskonałe posłannictwo kościoła
7.30 Sakramenty są znakami łaski
7.31 Wróg jest pewien zwycięstwa
7.32 Jestem waszą prawdziwą Matką
7.33 Maryja - zrodziła was do życia Bożego
7.34 Módlcie się i pokutujcie
7.35 Maryja - Królowa wszystkich zwycięstw
7.36 Przez Maryję została zwyciężona śmierć
7.37 Maryja jutrzenką odrodzonego kościoła
7.38 Bóg w Trójcy Jedyny
7.39 Kościół depozytariuszem objawienia
7.40 Odrzucona prawd
7.41 Katedra jaśniejąca
7.42 Papież - latarnią światła i prawdy
7.43 Bóg jest prawdą udzielającą się wam
7.44 Władza w Kościele
7.45 Życie jest próbą
7.46 Władza nadprzyrodzona
7.47 Jezus - jestem miłością
7.48 Jezus: co jeszcze mogłem uczynić, by okazać miłość ludziom?
7.49 Sakrament zbawienia
7.50 Szatan działa jak magik
7.51 Wierzyć, ufać i kochać
7.52 Wiara bez uczynków jest martwa
7.53 Kościołem rządzi ślepota
7.54 Kapłan powinien zbawiać dusze
7.55 Pycha rodzi się z ducha
7.56 Lucyfer uważał się podobny Bogu
7.57 Zło w dobro przemienię
7.58 Życie jest chwilą
7.59 Obecna ciemność przewyższa światło
7.60 Pozostaje już mało czasu
7.61 Biały Mąż
7.62 Spisek przeciw Białemu Mężowi
7.63 Będą cię szukać
7.64 Akt uwielbienia NMP"Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem"

WPROWADZENIE

Jako świadkowie Chrystusa po owocach poznajemy osobę i życie zmarłego w opinii świętości włoskiego kapłana, ks. prałata don Ottavio Michelini, przez którego pośrednictwo Jezus Chrystus przekazywał Orędzia od 5 maja 1975r. do 2 stycznia 1979 r. Uważamy je za autentyczne i przyjmujemy jako szczególną łaskę, udzieloną obecnym czasom. Któż nie uzna jej konieczności w obecnym kryzysie wiary w świecie i Kościele? Takie świadectwa są istotne, aby kompetentne władze duchowne mogły badać ich autentyczność.
Chrystus zwraca się wprost do ludzi, a zwłaszcza do swoich wiernych kapłanów, by ukazać sytuację Kościoła, świata i sposoby jej naprawy. Orędzia niniejsze ujęte są w formie dialogu. Bóg ukazuje w nich plan miłości względem świata i każdej poszczególnej duszy - plan, który ma być dla niego ratunkiem. Przypominają one największe tajemnice wiary katolickiej i dają prawdziwe zrozumienie ostatniego czasu, w którym rozgrywa się zasadnicza walka między Królestwem Bożym, a królestwem szatana.
Orędzia również pouczają jak stawiać czoła w walce przeciwko śmiertelnemu wrogowi duszy oraz ukazują perspektywę oczyszczenia Kościoła i świata. Jesteśmy wszyscy wciągnięci w rozgrywający się obecnie dramat wydarzeń i od naszej jedności z Panem Jezusem i obecnym Ojcem Świętym Janem Pawłem II tak wiele zależy. Mic.

[ Don Ottavio Michelini - to kapłan, którego Boże Miłosierdzie wybrało na posła, by w przeddzień wielkiego i strasznego wstrząsu obudził Kościół z letargu. Zmarł nagle na serce w dniu 15.10.1979r., posiadał godność prałata i przez 40 lat był proboszczem. W ostatnich latach życia był kierownikiem duchowym Towarzystwa "Speranza", które opiekuje się osobami niedołężnymi fizycznie. Don Ottavio napisał w czasie od roku 1975 do stycznia 1979 sześć ksiąg, które zostały wydane we Włoszech pod tytułem "Confidenze di Gesu a un Sacerdote". Zawierają one słowa Jezusa, Maryi i świętych skierowane do Don Ottavio, a przez niego do wszystkich ludzi... ]

SŁOWO WSTĘPNE

Dlaczego Bóg mnie wybrał? Kim jestem?
Jestem jak mała kropla wody, niewidzialna wobec oceanu.
Jestem mniej niż robak pełzający w błocie. Jestem ubogim kapłanem, a wśród tylu innych, najmniej kulturalny, najmniej uczony, biedny kapłan, bogaty jedynie w niezliczone nędze wszelkiego rodzaju.
Dlaczego Bóg mnie wybrał? Abym zrozumiał, że jestem tylko biednym narzędziem w Jego rękach, "nędznym stępionym piórem". Nawet moja kaligrafia wykazuje moje ubóstwo i niezmierną nicość. Dlaczego Bóg mnie wybrał? Aby zawstydzić kapłanów nadętych pychą z powodu ich wiedzy. Napełnili oni Kościół błędami i herezjami, zatruwając dusze. Wprowadzili oni "objawienia", błędy i herezje, co do Boga, Kościoła i Najświętszej Maryi Panny.
Bóg jest nieskończenie prosty i chce, byśmy również byli prości i pokorni: "Zaprawdę, mówię wam: jeśli nie staniecie się prostymi jak ci maluczcy, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego".
Ten krótki wstęp, jest chyba pożyteczny, jeśli nie konieczny, by nawiązać kontakt duchowy - między mną - narzędziem, a czytelnikami, do których to Orędzie jest skierowane, kontakt, który może ułatwić realizację woli Bożej. Przecież wszyscy jesteśmy objęci zamiarami Boskiej Opatrzności.
ks. Ottavio Michelini

20.11.1975r. Jezus: Wybrałem ciebie do wielkich rzeczy, aby przekazać Me Słowa następcom apostołów, kapłanom i wiernym. Jest to ostatnia szansa zbawienia ciebie i dusz.

7.04.1976r. Maryja: Głosy, które słyszysz pochodzą z Nieba. Trzeba je przyjąć z uwagą i z wiarą - rozważać. Jezus i Ja, Jego i wasza Matka, przygotowaliśmy łaski, abyście mogli z radością i skwapliwie dostosować się do Woli Bożej, słuchając jej natchnień i sugestii, podawanych tak wyraźnie.

DWA WIELKIE ORĘDZIA W NASZEJ EPOCE

W całym świecie Niebo okazuje swą obecność i starania o zbawienie dusz, które tak licznie zdążają drogą wiecznej zguby. Powstała wielka walka między siłami Dobra i zła. Zakończy się ona zwycięstwem Niepokalanego Serca Maryi, która zgniecie głowę węża. Walka ta wciąż wzrasta i powinniśmy znać współczesne orędzia, by łatwiej oprzeć się napadom piekła.
Szatan również wzbudza fałszywe "objawienia" czy "orędzia", by odciągnąć wiernych od wiary i od Chrystusa. Jeśli nawet "dym diabelski" wślizgnął się do Kościoła, jesteśmy zawsze zobowiązani do pokornej uległości względem Zastępcy Chrystusa na ziemi. Tylko Papież ma prawo osądu w sprawach wiary. Trzeba zawsze słuchać Jego głosu, by nie zostać zwiedzionym.
Obecnie jako świadkowie stwierdzić możemy z całym przekonaniem o prawdziwości dwóch współczesnych objawień i ich wielkim znaczeniu dla Kościoła i świata. Świadkowie niech świadczą, by Kościół mógł badać.
• Maryjny ruch kapłański - powołany na prośbę Najświętszej Maryi Panny skierowany do włoskiego kapłana Don Stefano Gobbi. /źródło: "Matka Boża do kapłanów swoich umiłowanych synów" z 25.III.1983r./
• Orędzie Zbawiciela trwające od dnia 5 maja 1975 r. do dnia 2 stycznia 1979r. skierowane do włoskiego kapłana Don Ottavio Michelini.

 Góra   Dalej