Na początku 2020 roku postanowiłem raz jeszcze przejrzeć listy, pogrupować i uzupełnić, co powinno dać lepszą czytelność zamysłu całości. Jednak nie podpowiadam jak tego puzzla poukładać - to Czytelnik musi zrobić sam.

WSTĘP

    Obiecałeś mi, że po śmierci Papieża opowiesz mi jaka jest Największa Tajemnica?


I przyłożyłem do tego serce swe, abym szukał i doszedł mądrością swoją
wszystkiego co się dzieje pod niebem.
Tę zabawę trudną dał Bóg synom ludzkim, aby się nią trapili.
Koh 1,13.


Gdy w 2011 roku Matka Boża kazała Benedyktowi XVI wycofać się z piastowania Urzędu Piotrowego (o czym informacja dotarła do nas po kilku latach) to był znak, że Boża cierpliwość skończyła się. Kilka lat później wielu wizjonerów i osoby otrzymujące objawienia dowiedziało się, że czas się skończył - nadszedł zapowiadany od stulecia "koniec czasów". Od paru lat sam Jezus przygotowje nas, Polaków, do nadchodzących wydarzeń bo jesteśmy narodem wybranym. Tych, których to interesuje odsyłam na stronę Przymierze Miłości. Ja zajmuję się poprawianiem listów do siostrzeńca, bo stara ich wersja po ujawnieniu informacji udzielonych przez Jezusa, zdezaktualizowała się.