Zadowolona z siebie kobieta z wyższych sfer, malarka, mistrzyni tenisa, żona jeżdżącego po świecie pracownika FAO, bardzo rzadko zaglądała do kościoła - tylko z okazji ślubów i chrztów (jak sama się przyznała). Gdy w 1986 roku w czasie sporządzania notatek jakaś niewidzialna ręka ujęła jej dłoń i narysowała serce z wyrastającą z niego różą, nie wiedziała, że została powołana na największego w historii chrześcijaństwa proroka. Początkowo nie chciała się z tym pogodzić, ale, jak Szaweł, musiała ulec.

Na jej przykładzie Bóg pokazuje nam, że zawsze Jego wola MUSI się spełnić, i jeżeli z martwego duchowo człowieka chce uczynić największego świętego - to tak się stanie!

Vassula prosi: Czytając orędzia zawsze zaczynajcie od pierwszego. Potem czytajcie kolejno następne, abyście zostali zanurzeni w Bożą Miłość do was. Jezus prosił mnie o zachęcenie was do tego, abyście zawsze usuwali z orędzi moje imię - Vassula - a zastępowali je waszym własnym imieniem.

Zeszyt 1 Zeszyt 2 Zeszyt 3 Zeszyt 4 Zeszyt 5
Zeszyt 6 Zeszyt 7 Zeszyt 8 Zeszyt 9 Zeszyt 10
Zeszyt 11 Zeszyt 12 Zeszyt 13 Zeszyt 14 Zeszyt 15
Zeszyt 16 Zeszyt 17 Zeszyt 18 Zeszyt 19 Zeszyt 20
Zeszyt 21 Zeszyt 22 Zeszyt 23 Zeszyt 24 Zeszyt 25
Zeszyt 26 Zeszyt 27 Zeszyt 28 Zeszyt 29 Zeszyt 30
Zeszyt 31 Zeszyt 32 Zeszyt 33 Zeszyt 34 Zeszyt 35
Zeszyt 36 Zeszyt 37 Zeszyt 38 Zeszyt 39 Zeszyt 40
Zeszyt 41 Zeszyt 42 Zeszyt 43 Zeszyt 44 Zeszyt 45
Zeszyt 46 Zeszyt 47 Zeszyt 48 Zeszyt 49 Zeszyt 50
Zeszyt 51 Zeszyt 52 Zeszyt 53 Zeszyt 54 Zeszyt 55
Zeszyt 56 Zeszyt 57 Zeszyt 58 Zeszyt 59 Zeszyt 60
Zeszyt 61 Zeszyt 62 Zeszyt 63 Zeszyt 64 Zeszyt 65
Zeszyt 66 Zeszyt 67 Zeszyt 68 Zeszyt 69 Zeszyt 70
Zeszyt 71 Zeszyt 72 Zeszyt 73 Zeszyt 74 Zeszyt 75
Zeszyt 76 Zeszyt 77 Zeszyt 78 Zeszyt 79 Zeszyt 80
Zeszyt 81 Zeszyt 82 Zeszyt 83 Zeszyt 84 Zeszyt 85
Zeszyt 86 Zeszyt 87 Zeszyt 88 Zeszyt 89 Zeszyt 90
Zeszyt 91 Zeszyt 92 Zeszyt 93 Zeszyt 94 Zeszyt 95
Zeszyt 96 Zeszyt 97 Zeszyt 98 Zeszyt 99 Zeszyt 100
Zeszyt 101 Zeszyt 102 Zeszyt 103 Zeszyt 104 Zeszyt 105
Zeszyt 106 Zeszyt 107 Zeszyt 108 Zeszyt 109 Zeszyt 110Vassula, podobnie jak inni otrzymujący objawienia zwane przez kler prywatnymi, otrzymała Orędzie do całego świata. Sam Duch Święty nakazał nazwać je Pieśnią Oblubieńca. Jest to wołanie do całej ludzkości o nawrócenie i przygotowanie do Godów, bo czasy się kończą i niezwłocznie Jezus połączy się z miłującym Go Kościołem (czyli wierną częścią ludzkości).


witryna źródłowa: