Dziewczyna Mojej Woli w JezusieMIŁOŚĆ DO WSZYSTKICH MOICH DZIECI, JEZUS

Rozdziały 101 do 125
101 – 17 maja 2001    Jezus

Wszelkie nasienie pochodzi ode Mnie.

Moje dziecko, moje dzieci należą do Mnie. Ja, Jezus, kocham je. Wy, moje drogie dzieci, które kocham, zobaczcie Miłość w każdym z moich dzieci.

Przybywają do tego miejsca miłości43, by zrozumieć, co jest wewnątrz nich. To jest takie trudne, kiedy się jest w życiu samemu. Moje Życie jest tak proste. To jest miłość. Pomogę wam, moje dzieci, mówić o miłości. Miłość, to jest szczęście na ziemi.

Nie czekajcie, moje dzieci. Urodziliście się po to, by was kochano. Szczęście zostało w was zasiane. Tylko wy sami możecie podlewać ten kiełek, który został zasiany w waszym sercu. Ja jestem Siewcą, wy jesteście glebą. Miłość jest nasieniem. Nie pozwólcie na zduszenie nasienia, które w was złożyłem.

Czy jesteście gotowi, moje dzieci, by pozwolić mówić Miłości? Jestem cały miłością, samą miłością. To nasienie złożone w was, Ja podleję moją miłością, która się nie wyczerpie. Podleję wasze nasiona moją mocą miłości. To Ja, Ukrzyżowany, który za was umarł. Amen.


102 – 18 maja 2001    Jezus

Działam w was w Miłości.

Och, moja umiłowana, jak również wy, moje dzieci, jestem w was. Kocham was, moje dzieci. Wszystko we Mnie jest skierowane na was. Kocham was, moje dzieci. Jestem cały dla was. Bądźcie dla waszego Jezusa istotami prawdziwymi. Kocham was tak bardzo. Tak, o każdej porze jestem tu, w was, czekając na słowo od was do Miłości. Jakże wasza miłość jest we Mnie dobra!

Działam w was. We Mnie, który jestem miłością, wy jesteście. To Ja, moje dzieci, działam w was. Mogę działać w was tylko wtedy, gdy powiecie tak. Za waszą zgodą wleję w was łaski miłości, które przysporzą wam chwile szczęścia. I tak, wszystkie moje dzieci staną się szczęściem we Mnie. Będziecie radością i szczęściem w waszym działaniu, moim Działaniu.

Tak, wszystko może stać się działające, jeśli Działanie jest w was. Ja, Miłość, jestem cały dla was. Pozwólcie przyjść do Mnie dzieciom Miłości. Ja, kocham was, moje dzieci Miłości. Amen.


103 – 18 maja 2001    Jezus-Miłość

Chcę cię tutaj.

Moja córko, to przez moją dobroć, Mnie, Jezusa, twojego Ukochanego, ty jesteś tutaj. Kocham cię i chcę cię we Mnie, moja córko.

Wszystkie te osoby przyszły tutaj po uzdrowienie wewnętrzne, które odzwierciedli się na zewnątrz. Każda osoba, która szuka w swoim wnętrzu, znajduje miłość, moją miłość. Ile spośród nich jest nieszczęśliwych, bo czują, że są źle kochane? One są ofiarami Zła. Szatan jest tak przewrotny, że czyni siebie panem ich uczuć. Moja umiłowana, ty, która się Mi oddałaś, pozostań we Mnie.

Moje dzieci, jestem opiekunem waszych uczuć. Dajcie Mi wasze cierpienia wewnętrzne i zewnętrzne. Tylko Ja jestem waszym Zbawicielem. Mogę wszystko dla was. Ja, Jezus, jestem zakochany w was, moje dzieci.

Wkrótce, każdy z was przyjdzie do Mnie mocą Ducha Świętego. Każdy z was Mnie zobaczy, Mnie, Jezusa, Zbawiciela świata. Chcę przyciągnąć do Siebie wszystkie moje dzieci.

Aby znaleźć, co jest nie tak, moje dzieci, wy sami musicie przyznać się do tego, co was oddaliło ode Mnie w was. Wszystko jest we Mnie. Tylko Ja jestem Światłością. Jestem waszym światłem. Wy nie możecie znaleźć, co w was jest nie tak. Światło, które nie jest zapalone, nie może ukazać wam waszych błędów. Moje dzieci, jesteście tak słabi z powodu waszych złych przyzwyczajeń.

Stale się uderzacie. Jesteście jak niewidomi, którzy poruszają się w ciemności, nie wiedząc, co jest przed nimi. Wy zadajecie sobie ból, moi ukochani. Przyjdźcie do waszego Jezusa miłości. Jestem Światłością, która wam ukaże, co jest nie tak. Jestem tak dobry, tak miłosierny. Pokażę wam to z taką miłością, że odczujecie niezmierną radość. Wszystko jest w każdym z was.

Ja, moje dzieci, jestem w was, za tymi drzwiami zamkniętymi z powodu waszej niewiedzy co do Miłości. Moje dzieci Miłości, wpuśćcie Miłość. Nie bójcie się. Nie uczynię wam żadnego zła. Zło nie istnieje we Mnie. Nie płoszcie się, jestem cichy i pokornego serca. Moje serce otworzyło się dla was, moje dzieci Miłości.

Jestem taką miłością! Maleństwa mojego Ojca niebieskiego, kocham was. Pozwólcie Mi pokazać wam Miłość, która jest tu, gotowa do wejścia w was, tam, gdzie jest jej miejsce. Moje dzieci, nie odrzucajcie Tego, który umarł z miłości do was. Przyjdźcie do Mnie, błogosławieni mojego Ojca, a Ja dam wam życie wieczne, które się nie kończy. Nigdy nie doznacie bólu; wszystko jest tak piękne, tak doskonałe! Moje dzieci, jestem wasz, wy jesteście moi. Bądźmy razem. Kocham was.

Moja umiłowana! Ciebie, która piszesz dla twojego ukochanego Jezusa, kocham cię. Tak, twoje tak miłości jest źródłem wiecznych radości. Błogosławię was, którzy słuchacie moich słów w waszych sercach. Amen.


104 – 18 maja 2001    Jezus

Przychodźcie do Mnie, gdy nic się nie układa.

Moja córko, tak, miłość jest wolna. Ona nie może nikogo zmusić. Ona jest wolna – Miłość. Ona kocha sercem, a nie pięściami. Wszystko jest miłością, moje dzieci. Jestem tak pokorny. Nie mogę zaakceptować w Sobie pychy. Mówienie: „Jestem bez Ciebie”, jest złe.

Moje dzieci, które kocham, Ja, Miłość, potrzebuję was, waszej zgody danej Miłości. Jestem taką miłością! Kiedy nic się nie układa, przyjdźcie do Mnie, moje dzieci Miłości. Ja, jestem tu, w was, dla was. Nic nie może przyjść do Mnie na siłę.

Jestem tak doskonały. To Ja, Wolność, która jest miłością. Wolność nie liczy się, jest nieograniczona. Wszystko jest wolne. Miłość czeka, ona nie domaga się tego, co niemożliwe. Miłość nie zmusza nikogo, by przyszedł, jeśli jest ograniczony swoimi wewnętrznymi przymusami, które czasami mu przeszkadzają. Ja jestem Miłością. Kochajcie Mnie, moje dzieci. Chcę was wszystkich wolnych. Amen.


105 – 19 maja 2001    Jezus-Miłość

Tym, którzy chcą przyjść do Mnie, daję wszystko.

Moja córko, którą kocham, jestem Bogiem miłosierdzia. Wszystko we Mnie jest przebaczeniem. Jestem Bogiem miłości. Wszystko we Mnie jest miłością. Moją ufność pokładam w Ojcu z Nieba. Wszystko jest w Nim, we Mnie, w Duchu Świętym, Nas, Trójcy. Jestem tylko miłością. My jesteśmy miłością.

Moje dzieci, kiedy wy dajecie siebie Miłości, ona czyni dla was wszystko: napełnia was swymi dobrodziejstwami, sprawia, że poznajecie miłość. Miłość, która chce przebywać w każdym z waszych serc, jest w Nas, w was. My, trzy Osoby Boskie: Ojciec, Syn i Duch Święty jesteśmy w was obecni, My mieszkamy w was, moje dzieci.

Nie wątpcie, moje drogie dzieci, że Miłość jest całkowicie w was. Nawet jeśli wy się odwracacie, My jesteśmy w was. Wy nie możecie się od Nas oddalić. Nawet jeśli wy opuściliście Nas, My żyjemy w was, jesteśmy tu, w każdym z was.

Moje dzieci, nawet jeśli wybuchacie złością, My jesteśmy w was. Czy nie uciszyłem burzy, gdy byłem z Piotrem i apostołami w łodzi? To w ten sposób jestem z wami. Czekam, aż wy, którzy oddaliście się Miłości, powiecie Mi: „Panie, obudź się, toniemy”. Ja się budzę i wyciągam ręce rozkazując wiatrowi waszego wnętrza, by się uciszył.

Moje dzieci, wasz gniew jest jak wiatr, uspokaja się w mojej Obecności. Kiedy wasz krzyk jest szczery, przychodzę dać wam pokój. Pokój panuje w was przeze Mnie. Jestem w was, moje najdroższe dzieci. Ja, Jezus, kocham was.

Ufność, to miłość dwóch istot, które się kochają, nie oczekując, i nie wymagając niczego jedna od drugiej. W miłości jest to tak silne, tak mocne! Miłość daje, jest wolna, cierpliwa i ufna, że nic nie może jej poruszyć. Żadna burza nie może jej zniszczyć. Ona jest chroniona murem, który zbudowałem wokół każdego z was waszymi własnymi wybielonymi kamieniami44, moje dzieci.

Kocham was. Jezus was kocha. Przyjdźcie do Mnie wy, którzy jesteście utrudzeni – jestem w was, tu, blisko. Chcę, byście byli we Mnie, Jezusie, Królu miłości. Moja córko, przeżegnaj się. Amen.


106 – 19 maja 2001    Jezus-Miłość

Spowiedź uwalnia was od waszych błędów.

Ja, Jezus, Syn Boga żywego, kocham moje dzieci. Żyję w miłości. Mogę żyć tylko w miłości. Mój Ojciec z Nieba, który jest miłością, dał z miłości swojego jedynego Syna. Miłość jest tak dobra. Wszystko we Mnie jest miłością.

Moje dzieci, kiedy wyrządzacie sobie krzywdę, to tylko wy cierpicie. Zło jest w was. Ja, który żyję w was, cierpię, patrząc na wasz ból. Ten ból, który was dopada, niszczy was. On czyni was podatnymi na zranienia, oddala was ode Mnie. Co to jest za cierpienie, które was atakuje, które czyni was nieszczęśliwymi, które daje wam pragnienie, że nie chcecie już słyszeć o miłości?

Ja jestem w was, chcę was przyciągnąć do Siebie. Przyjdźcie do Mnie, aby zrozumieć, że to, co wam sprawia ból, to fakt, że jesteście ode Mnie oddaleni. Ja, moje dzieci, jestem Miłością. Jestem tym, czego wam brakuje: waszą wewnętrzną miłością. To cierpienie jest dla Mnie. Ono sprawia, iż jesteście słabi! We Mnie, który jestem Wszechmocą, wszystko jest łaską.

Moje dzieci, kiedy przychodzicie do Mnie, złóżcie we Mnie swoje cierpienia. Ja wleję w was łaski, które pomogą wam znieść wasz ból. Jestem Miłością. Ja biorę wasze cierpienia, ponieważ Mnie nic nie może dosięgnąć. Jestem z całej wieczności. Tylko wy cierpicie, moje dzieci. Wasze cierpienie jest wynikiem waszych własnych błędów. Tylko Ja, moje dzieci, mogę wam ulżyć w tak wielu cierpieniach.

Jestem Tym, który umarł z miłości do was. To dla was, moi najdrożsi, moje Ciało pociło się. Zdobyłem was potem mojego Życia. Dałem Siebie Ojcu za was, którzy cierpicie. Jestem Miłością, która dała mojemu Ojcu wszystkie wasze cierpienia; one były oczyszczone przeze Mnie, Jezusa Zbawiciela.

Nikt nie może iść do mojego Ojca, jeśli nie przejdzie przeze Mnie. To Ja niosłem wasze grzechy w czasie mojej Męki. Wszystko zostało dokonane przeze Mnie. Dla każdego z was wykonałem miłosny akt. Zostaliście zbawieni przeze Mnie, waszego Oswobodziciela, abyście byli błogosławionymi dziećmi mojego Ojca.

Moje dzieci, poznaliście zniewolenie. Wam, którzy się trudzicie, Ja daję wyzwolenie, które prowadzi was do Ojca. Tak, wy cierpicie, moje dzieci, przez Adama i Ewę, którzy ulegli pokusie Szatana. Moje biedne dzieci, wy, którzy trudzicie się z powodu tego grzechu pierworodnego – to on jest przyczyną waszej ruiny. Nosicie w sobie ślad tego grzechu, który spowodował, że popełniliście inne grzechy, a te z kolei przyczyniły się do popełnienia następnych. Przyszedłem, żeby was zbawić, by wam dać Życie w was. Jesteście umarli dla Życia. Ja przyszedłem, by dać je wam z powrotem, poprzez moje sakramenty.

Moje dzieci, możecie się wyleczyć! Możecie, poprzez wasze tak, dać waszemu wnętrzu środek leczniczy niezbędny dla miłości, która została w was zraniona. Ja jestem waszym lekarzem. Nie obawiajcie się, jestem samą mocą, samą miłością. Nie potępiam was. Kocham was.

Przyjdźcie do moich wybranych synów ukoić wasze rany, które was bolą w waszym wnętrzu, tam gdzie Ja jestem. Tylko wy sami możecie wszystko uczynić, by wyjść z waszych błędów. Do was samych należy chcieć wyleczyć się z waszych błędów, mówiąc do Mnie: „Tak, chcę”. Ja, Wszechmogący, mogę was uleczyć. Dam wam miłość, która sprawi, że postąpicie do przodu w stronę życia, które rozpoczęło się już w chwili waszego tak.

Jestem tak zakochany w was, że pogrążam się w was. Wam, którzy cierpicie, daję wszystko. Jestem cały wasz. Spowiedź jest źródłem szczęścia dla was, a nie męczarnią. Moje dzieci, przyjdźcie zobaczyć! Spowiedź jest aktem zrezygnowania ze zła. Wszystko jest we Mnie. Wy otrzymujecie łaski uświęcenia, które leczą, oraz łaski radości, które dodają wam miłosnych skrzydeł.

Ja, który jestem za kratą, jestem na ustach kapłana. To Ja, budowniczy murów z kamienia, z waszych własnych kamieni, wybielonych przeze Mnie z wszelkiej plamy waszą skruchą. Tak, moje dzieci, kocham was. Chcę was wszystkich we Mnie. Kocham was. Moje dzieci, błogosławcie w moje Imię ten sakrament, który odejmuje wam tę troskę i wymazuje ją na wieczność. Kocham was, moje dzieci. Chcę was całkowicie dla Mnie – Mnie, Miłości, która jest Życiem w każdym z was.

Wy jesteście moimi dziećmi światłości. Jesteście, w każdym z was, moim światłem, które świeci, które oświetla. Tak, moje dzieci, wszystko się w was rozjaśnia. Wy jesteście moją światłością, Ja wami, wy Mną. Zaprawdę powiadam wam, kto żyje we Mnie, ma życie wieczne.


107 – 19 maja 2001    Jezus

Kiedy wewnątrz was rozbrzmiewa jakiś dźwięk, jesteście w Nas.

Ojcze, niech twoje słowo stanie się. Każde słowo życia jest światłem. Jestem Światłością świata, Ja, który jestem w każdym z was. Ojcze, dałeś Mi Życie we Mnie. Ja jestem Życiem, kiedy Ty żyjesz we Mnie.

Moje dzieci! Otóż, każde dziecko, które odmawia Życia w sobie, nie może żyć ze Mną, w moim Ojcu. Ono jest wolne, żeby powiedzieć tak życiu wiecznemu. Ojciec, w swojej dobroci i miłosierdziu, nie może zmuszać swoich dzieci, żeby zostały we Mnie, Życiu. On daje całkowitą wolność wyboru.

Życie w was jest źródłem życia tylko dla tych, którzy wypowiadają swoje tak. Mój święty Ojciec jest Miłosierdziem. Jest łagodny, cierpliwy, miłosierny, dobry, mądry, [jest] światłością. Jego miłość jest cudowna. Wszystko musi pochodzić od waszego tak, by móc zamieszkać w Nas. Gdzie jest mój Ojciec, tam Ja jestem. Życie jest w was, jeśli mówicie tak Życiu. Nie ma nic piękniejszego ponad wasze tak dla Miłości.

Przebaczenie jest radością, i wielkie jest szczęście w pojednaniu. Życie jest samą radością w każdym z was. Moje dzieci, kocham was. Chcę was wszystkich we Mnie.

Ojciec z Nieba, mój Ojciec, wasz Ojciec, jest tak dobry! Przez moje tak, kiedy jedno z naszych dzieci wypowiada tak, ono odnajduje się we Mnie. Kim byście nie byli, jesteście wszyscy we Mnie, wy we Mnie, Ja w Nim, On we Mnie, My w każdym z was. Ponieważ jestem w was, wy jesteście we Mnie. Jeśli wy jesteście we Mnie, a Ja jestem w każdym z was, to wy jesteście także w każdym z moich dzieci.

Moje dzieci, kocham was. W was, jestem wszystkim. Przyjdźcie dzieci mojego Ojca. Kocham was, Ja, jedyny Syn mojego Ojca z Nieba, Zmartwychwstały, wasz Zbawiciel, który dał wam życie, życie wieczne. Kocham was. Amen.


108 – 19 maja 2001    Jezus

Bądźcie we Mnie cierniami miłości.

Umiłowana moich słodyczy, jesteś cierniem, który uszlachetnia moje Serce. Tak, moje dziecko, cierń przekłuwał moje Serce całe broczące krwią. Ty, moja słodyczy, powiedziałaś tak. Twoim tak zdobyłaś całą moją Istotę. Ja, Ja wziąłem cię, i przemieniłem w istotę miłości. Ty cała jesteś moim pocieszeniem. Kocham cię, moja miła, stałaś się cierniem miłości, ku memu pocieszeniu. Uczyniłaś z mojej korony narzędzie miłości, gdyż przez swoje tak, zmieniłaś twój cierń w ukojenie dla Mnie.

Dałem mojemu bólowi nową broń. Tą bronią miłości jesteś ty, która cierpisz dla Mnie. Ty, miłosny cierniu, który oddajesz się Miłości bez ograniczeń, jesteś wypełniona Bogiem! Kocham cię, mój słodki cierniu, który leczysz moją ranę przez twoje oddanie się Miłości45.

Czegóż Ja bym nie dał, żebyście wy wszyscy, którzy jesteście cierniami, przemienili się w ukojenie dla waszego Zbawiciela! Ukochani moi, jakże wasz Jezus was kocha! Jestem waszym ukochanym, w was, którzy jesteście we Mnie, moje dzieci Miłości. Amen.


109 – 19 maja 2001    Wasz zakochany Jezus

Bądźcie wszczepieni w drzewo życia.

Moja córko, którą kocham miłością tak żarliwą, kocham ciebie, która ofiarowałaś się twojemu Jezusowi z miłości.

Wszystko jest tylko moją Wolą. Ty jesteś narzędziem miłości, naszej miłości. Dla Nas, Trójcy, ty nie jesteś bez znaczenia. Jesteś naszym ukochanym dzieckiem, które kochamy bardziej niż nasze Życie. W tobie umieściliśmy nasze słowa. Duch Święty sprawia, że słyszysz głos twojego najdroższego Jezusa. Ojciec jest tak obecny w tobie, że słyszysz czasem Jego miłosny głos. On żyje we Mnie, Ja w Nim.

Moja Matka wlewa w ciebie łaski, dzięki którym rozumiesz, że wszystko jest dla twoich braci i sióstr. Przez Nią, w twoim wnętrzu, wszystko się przemienia. Jesteś w szkole miłości. Każde dziecko w tobie, przeze Mnie, otrzymuje łaski, które pozwolą mu zrozumieć moje nauki. Ty, pozostań wsłuchana we Mnie. Moja Matka jest dla ciebie nauczycielem miłości.

Twoje oddania się są moimi łaskami. Twoje ofiary, moja córko, pochodzą jedynie od ciebie. To ty sama dajesz swoje tak. My, Trójca Święta, wybraliśmy ciebie dla twojej pokornej obecności wśród braci i sióstr. Kochamy cię za to, czym jesteś, moja córko.

To My, Ojciec, Syn i Duch Święty, dyktujemy ci, co pisać. Pobłogosław siebie, moja córko. Napisz to: „Moi bracia i siostry w Nas, jesteśmy w Jezusie. Wszyscy, w Nim, tworzymy Kościół mistyczny”. Ojcze, zobacz twoją córkę, którą chciałem widzieć wsłuchaną w Ciebie.

Kocham was, Ja, wasz Jezus-Miłość. W czasie waszego całego pobytu tutaj, w tym miejscu wewnętrznego uzdrowienia, moje dzieci, wydarzyła się najcudowniejsza z cudownych rzeczy: wasza wewnętrzna odnowa.

Moje dzieci, kiedy wy usiłujecie, żeby się dobrze czuć we własnej skórze, trzeba, żebyście przede wszystkim czuli się dobrze wewnątrz samych siebie. Wiedząc, że Ja, Jezus, przebywam w was, odkryjecie w sobie Miłość. Miłość wyda szczęście w was.

Moje dzieci! Wy, którzy żyjecie z waszymi maniami – na które wpłynął wasz charakter – nauczyliście się sami wszystkim rządzić. Napełniliście się swoim własnym ja. Ja, który jestem w was, byłem zupełnie przez was zignorowany. Jestem Miłością. Jestem Obecnością. Powierzcie się Mi, Jezusowi. Przyjdźcie, by do Mnie mówić, jestem obecny w was.

Przyjdźcie do Mnie w chwilach, w których wszystko wokół was jest spokojne. Chwile odpoczynku w waszym życiu są tak ważne. Ilu z was, moje dzieci, poświęca czas, by się zatrzymać. Rzadkie są te wasze chwile postoju. Dla niektórych z was, wręcz nie istnieją. To do Mnie musicie przyjść, do Mnie, Jezusa Miłości.

Jestem w was, i wy pozostawiacie Mnie, bym się sam pasł w waszym ogrodzie, którym jest wasze wnętrze. Jestem Barankiem Bożym i patrzę na wasze kwiaty, które umierają z pragnienia. One więdną z braku wody, gdyż nie ma nikogo, by je podlać. Przyjdźcie porozmawiać ze Mną, wleję w was łaski, które zmienią się w deszcz miłości. Ja, Baranek błogosławiony, jestem sam, bez towarzysza46, by przyjść do waszego domu. Jestem tak samotny w waszym ogrodzie miłości. Cierniste krzaki zdusiły wasze kwiaty. Skały zajęły ich miejsce. Potykam się o olbrzymie kamienie, które Mnie ranią. Wasze grzechy są tak ciężkie w was – sprawiają wam ból.

Moje dzieci, które kocham, Ja, wasz Jezus, odczuwam w was ból samotności. A wy, co robicie? Wy się ranicie tak często przez wasze uchybienia wobec Miłości. One zamieniają się w kamienie, które drążą wasze uczucia miłości. Wasze serce jest tak nabrzmiałe goryczą oraz brakiem przebaczenia, że jest ono twarde jak kamień. Ja, wasz Jezus, chcę wam ukazać, że jedno jedyne tak dla Miłości może wszystko zmienić.

A więc, moje dzieci, wasz krzyż będzie mniej trudny do osadzenia w waszym ogrodzie. Ten krzyż, moje dzieci, to wasze Niebo. To wy macie wiedzieć, czy ten krzyż będzie bolesny, czy chwalebny! Ja, moje dzieci, niosłem krzyż aż do mojej śmierci. To wasze uchybienia utworzyły mój krzyż. Niosłem je z taką miłością. Umarłem z miłości. Czy wy uczynicie z mojej śmierci czyn nie mający znaczenia?

Moje dzieci, to Ja jestem waszym Zbawicielem. Błagam was, byście złożyli wasze uchybienia na moich barkach. To Ja wstępuję na Kalwarię z waszymi grzechami. Nie pozwólcie, by Jezus przeszedł bezczynnie. To wejście na Kalwarię – ten gest miłości – jest dla was i na wszystkie czasy. Podczas mojej Agonii widziałem wasze uchybienia. Pociłem się krwią, moją krwią, która polała się z miłości, Krwią, którą dał Mi mój Ojciec, a Ja przelałem za was.

To takie proste, moje dzieci. Już 2000 lat, jak umieram na waszych ołtarzach. Każdego dnia, w każdej minucie, któryś z moich wybranych synów sprawia, iż schodzę z Ciałem i Krwią na wasze ołtarze, abym przemienił wasze uchybienia w łaski, które czynią z was dzieci światłości, dzieci miłości.

Nie mogę zrezygnować z was, kosztowaliście Mnie zbyt drogo! To nie za pieniądze można otrzymać moje łaski. Moje dzieci, miłość nie ma ceny, ona jest za darmo. Ja oddaję się wam z całą miłością. Mój Ojciec ofiaruje swojego Syna z miłości do was. Za każdym razem, kiedy mój umiłowany syn ofiaruje chleb i wino przez Ducha Świętego, który okrywa go swoim cieniem, mój Ojciec daje wam swojego Syna. Staje się cud: chleb zmienia się w moje Ciało i wino zmienia się w moją Krew.

Moje dzieci, ofiarujcie wasze uchybienia mojemu Ojcu, On da wam łaski uświęcające. Zrozumcie dobrze, moje dzieci, to jest jak gałąź, która odpada z drzewa. Sadownik wszczepia ją w drzewo i gałąź odżyje. To sadownik powziął decyzję o wszczepieniu gałęzi, a nie drzewo. To wy macie wiedzieć, czy chcecie być wszczepieni w drzewo życia. Życie, o którym wam mówię, trwa całą wieczność. Wieczność jest tak długa! Wy na ziemi możecie próbować obliczyć jej trwanie, ale wam się to nie uda. To jest niemożliwe, by policzyć wieczność. W Niebie czas nie istnieje, on jest. Ja jestem jest Alfa i Omega.

Wszystko jest we Mnie. Ja jestem Zawartością. Ja, Jezus-Miłość, mówię wam: „Miłości mojego życia, chcę, byście wszyscy byli we Mnie”. To wy sami, moje dzieci, macie wiedzieć. Zanim odpowiecie, popatrzcie za siebie. Zobaczycie tam inne osoby, które jeszcze nie odpowiedziały. One czekają na wasze odpowiedzi, albo raczej na waszą odpowiedź. Czyż nie widzicie, o kim mówię, moje dzieci? To o waszych najbliższych, o waszych dzieciach. To wy jesteście przykładem dla nich, wy, rodzice, przyjaciele, odpowiedzialni, którzy zostaliście wybrani, by im dać wychowanie.

Ja, moje dzieci, które kocham, jestem za furtką waszego ogrodu, czekam na waszą odpowiedź, tę definitywną. Jeśli czasem trudno jest otwierać i otwierać, pomyślcie, że upadłem na drodze, ponieważ mój krzyż niósł nowe kamienie47, które go obciążyły. Podniosłem się i szedłem dalej z trudnością. Szedłem stale do przodu, krok po kroku, aż do mojego zwycięstwa: przejścia ze śmierci do życia. To jest właśnie to życie, które wam daję, Ja, Jezus-Miłość. Kocham was, Ja, Miłość, który się oddałem za każdego z was. Miłość jest waszym ukochanym imieniem. Amen.


110 – 20 maja 2001    Jezus-Miłość

Ja was nie osądzam.

Całe wasze życie jest moim, moje dzieci. Kiedy przyszliście na ten świat, zająłem miejsce w każdym z was. Wiem wszystko o was, nic Mi nie umyka. Jestem tak blisko waszego serca! Znam was lepiej, niż wy znacie samych siebie.

Wiem, kiedy boli was serce. W swoim cierpieniu ono sprawia, że dokonujecie czynów przeciwko sobie samym. Kochacie siebie jednego dnia, a w następne dni nie wiecie już, kim jesteście. Mówicie do siebie: „Kim jestem? Wczoraj kochałem siebie, a dzisiaj siebie nienawidzę? Czy to byłem ja, który wczoraj przyglądałem się sobie w lustrze, uśmiechając się, podczas gdy teraz moje oczy odwracają się ode mnie?”

Tak, moje dzieci, Ja, Jezus, jestem w was, którzy wstydzicie się na siebie spojrzeć. Znam was tak dobrze! Kiedy zadajecie sobie ból, wiem, że odwracacie spojrzenie od was samych, abyście nie musieć się osądzać. Ja, moje dzieci, patrzę na was. Nie osądzam was. Zbytnio was kocham, by to zrobić. Chcę wam pomóc, byście poznali siebie takimi, jakimi naprawdę jesteście: małą, zranioną przez siebie owieczką.

Zło wślizgnęło się w was tak, że nie zdaliście sobie z tego sprawy. Sprawiło, że staliście się różni od tych, którymi jesteście w rzeczywistości. To zło jest w was jak intruz, który gwałci wasze wnętrze. Ono jest złodziejem waszego dobra, którym jest miłość. Wy, którzy jesteście miłością, nie jesteście nieświadomi tego, co czujecie, i cierpicie będąc takimi.

To zło was pożera, moje dzieci. Wy siebie nie kochacie, macie awersję do samych siebie, nie akceptujecie tego, żeby mieć uczucia, które pozostają w niezgodzie z waszym wnętrzem, które jest miłością. Wy, moje dzieci, którzy uświadamiacie sobie, że nie jesteście tym, co ukazujecie na zewnątrz, wy jesteście nieszczęśliwi.

Wy, moje dzieci, nie przebaczacie sobie waszych uchybień. Ja, Jezus, pomagam wam kochając was takimi, jakimi jesteście. Moje dzieci, jesteście tak delikatni. Opiekuję się wami nie upominając was, tak jak tata i mama, którzy pocieszają swoje dziecko po jakiejś gafie; kochają go tak bardzo, że boją się, by nie zaczęło krzyczeć: „Nie, już dłużej nie mogę!”

Ja jestem Jezusem i kocham was. Jestem dobrą Istotą. Kocham was. Chcę być w was tak, jak jestem w moim Ojcu. Chcę znaleźć się w was, otoczony miłością. Mój Ojciec dał wam swoją miłość, która jest moją miłością. Moje dzieci, kiedy wy odmawiacie kochania siebie, to Mnie odrzucacie. Jestem wami, moje dzieci, wy jesteście Mną. Pomogę wam. Dam wam to, czego wam brakuje, łaski miłości. Przyjdźcie do Mnie, moi umiłowani, mam to, czego wam potrzeba. Mam w Sobie tyle miłości. Ta miłość jest w was.

Moi ukochani, kocham was. Przyjdźcie w moje ramiona, mam tam dla was miejsce. Moje ramiona są po to, by was pocieszyć. Tak, nie mogę wam wyrzucać, że jesteście tym, czym jesteście. Jesteście nieszczęśliwi. To Ja mam was pocieszyć.

Moje dzieci, dam wam to, czego wam brakuje, abyście mogli czuć się dobrze w sobie samych. Przemoc w was, moje dzieci, przeszkadza wam w uznaniu siebie dziećmi łagodności. Ja jestem Miłością. Noszę w Sobie łagodność. Jestem lekarstwem na przemoc. Cała ta niecierpliwość, którą odczuwacie, kiedy ktoś lub coś nie zgadza się z wami, niszczy was i czyni nieszczęśliwymi. Wejdźcie we Mnie. Mam balsam cierpliwości, który złagodzi wasz charakter.

Wy, którzy nie jesteście w nastroju do tolerancji, kiedy rośnie w was napięcie i wybucha gniew, poproście Mnie o pomoc, a dam wam przebaczenie dla was i dla tych, którzy byli przyczyną tego wybuchu gniewu w was. Moje dzieci, mam w Sobie aptekę, by wyleczyć każdy wasz ból. Jestem zakochany w każdym z was. Kocham was.

Tak, moje dzieci, wasz Jezus czeka na wasze tak dla Miłości. Miłość jest tu, w was. Do was samych, moi umiłowani, należy, żeby Mi powiedzieć: „Tak, przyjdź, czekam”. Jestem tu, przychodzę. Jezus tu jest, mój mały skarbie. Wchodzę do twojego wnętrza. Upewnij się, żeby być sobą. Znam cię i kocham takim, jakim jesteś. Ja, Ja jestem w tobie. Kocham cię.

Moja córko, moja słodka, ukojenie moich boleści, dawaj, dawaj, dawaj swoje serce, otwieraj, wlewaj. Twoje serce należy całe do Nas. Amen.


111 – 20 maja 2001    Duch Święty

Kiedy wszystko w was umiera, Ja działam.

Wszystko jest w Nas. Jesteśmy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wszystko jest mocą w każdym z Nas. Tylko My jesteśmy Bogiem. Jestem Potęgą świata. Kto przychodzi do Mnie, nie może być sam. My jesteśmy razem w was. Duch Święty, który w was mieszka, jest źródłem życia. Jestem w każdym z was, moje dzieci. Wszystko jest w Nas.

Moje najdroższe dzieci, Ja jestem trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jestem w każdym z was. Mieszkam w każdym z was. Wszystko pochodzi ode Mnie. Wszystko, co żywe przechodzi przeze Mnie. Jestem Tchnieniem Bożym. Jestem Palcem Bożym. Jestem Istotą miłości: Duchem Świętym. Wszystko pochodzi ode Mnie. Jestem w Bogu. We Mnie, jestem.

Ojciec i Syn, którzy są Miłością, są Mną. Ja, jestem Miłością. Wszystko, co jest w was dobre, pochodzi ode Mnie. Wszelkie tchnienie miłości jest Mną, moje dzieci. Bądźcie we Mnie. Kocham was. Ojciec, Syn i Ja, Duch Święty, jesteśmy w każdym z was. Nikt z Nas nie może być bez Tego drugiego. Jesteśmy Trójcą, tworzymy jedną całość.

Ja, Duch Święty, przychodzę w was, którzy jesteście we Mnie. Jestem życiem, znam wszystko, jestem wszystkim. Pozwólcie działać Bogu, który jest w was. Macie w sobie całą moc. Wszystko we Mnie jest mocą. Wielka jest moja siła. Kocham was. Przyjdźcie do Mnie. Amen.


112 – 21 maja 2001    Jezus, wasze szczęście

Przyjdź, mój przyjacielu, zaprowadź Mnie do siebie.
Jezus zaprasza się do Zacheusza.

Ja, Jezus, przeszedłem przed dawnym grzesznikiem. On okazał skruchę. Chciał zaświadczyć o swojej miłości, pokonując wysokość. Przeszedłem i podniosłem wzrok w jego stronę. Był tak mały przed swym Bogiem! Mnie, Miłości, spodobała się jego małość. Zaprosiłem się do niego. Do niego wszedłem ze wszystkimi moimi dobrami. W nim, przedstawiłem wszystko. On powiedział tak Miłości. Ja, jestem jego skarbem, który zastępuje jego uchybienia Miłości. Szczęśliwy ten, który daje Mi wszystko. Ja, daję mu nieoceniony skarb w zamian za jego tak dla Miłości.

Ja, Jezus, kocham was, was, moich umiłowanych, którzy dajecie Mi wasze zaufanie. Ja, Miłość, kocham was. Zacheusz nawrócił się z całą swoją miłością. On stał się Miłością. Każda osoba, która oddaje się miłości, staje się Miłością. Ja daję wszystko. Wy, którzy jesteście utrudzeni, dajcie Mi to, co was rani, a Ja dam wam miłości jak balsamu, by opatrzyć wasze rany. Już nie będzie więcej zła dla tych, którzy przychodzą do Mnie – zatrzymuję ich we Mnie. Wszelka pieszczota pochodzi ode Mnie. Pozwólcie Mi przyjść do was, mam dla was ramiona wypełnione tym, co dałem Zacheuszowi – miłością. Amen.


113 – 21 maja 2001    Jezus

Kiedy dusza wspiera się na Nas, My ją bierzemy.

Wszystko jest zaufaniem w tych, którzy Mi wszystko oddają. Wszystko jest we Mnie, Jezusie Miłości. Dajcie Mi wszystko. Wszystko jest moje; Ja sam jestem wszystkim. Mogę wszystko. Jestem mocą. Do Mnie samego należy, by wiedzieć, co jest dla was odpowiednie: Ja jestem dla was odpowiedni; kocham was. Kochajcie waszego Jezusa-Miłość.

Ty, który wiesz, że jesteś tak mały – to do ciebie zwracam się, ciebie, który czytasz te słowa. Ty jesteś Mną, Ja tobą. Kocham cię. Wyprostuj się we Mnie, wszystko jest proste we Mnie. We Mnie, wszystko jest prawdziwe. To Ja jestem twoim Panem życia, twojego życia wiecznego.

Kocham was. Kolej na was, by wszystko dać. Pozwól Mi cię kochać, ciebie, który czytasz: ciebie, ciebie, ciebie, ..... Amen.


114 – 21 maja 2001    Jezus

My jesteśmy po trzykroć święci.
Przyjdźcie zamieszkać Miłość.

Moja córko, którą kocham, jestem tak szczęśliwy, że pytasz Mnie, czy masz dla Mnie pisać. Tak, moja umiłowana, którą kocham, moje najdroższe dzieci potrzebują Miłości. Jestem Tym, którego im brakuje: [jestem] Miłością.

Kocham was, moje dzieci. Jesteście moimi własnymi dziećmi, nie biologicznymi, ale dziećmi prawdziwej Istoty. Jesteście ode Mnie, moje dzieci. Jesteście stworzeni przez Boga. Ojciec niebieski tchnął w was swoje własne Życie, Miłość. Jesteście istotami miłości przeze Mnie, Jezusa. Narodziliście się przez moją łaskę uświęcającą, która wam przysparza wszelkiego dobra, wszystkiego, co pochodzi od Nas, Trójcy.

Jesteśmy osobami uczynionymi z esencji miłości. Nikt inny nie może być Nami. My JESTEŚMY. Ojciec, Syn, Duch Święty są trzema osobami w jednej. Nasze wszystko jest trójjedyne, co czyni z Nas Trójcę Świętą. Wszystko jest w każdym z Nas.

Ojciec jest Tym, który JEST. On jest Wszechmogącym, który jest Nami, w Nas, przez Nas. Syn jest Nim; Mną, Nim we Mnie; Mną, Nim w Nim. On jest Bogiem swojego Istnienia. ON JEST. Nie jest zrodzony. ON JEST. Wszystko w Nim jest Jego wszystkim. On jest wszystkim swojej Istoty. Trójca jest Nami. Jesteśmy w każdym z Nas, Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Duch Święty jest Nami. My jesteśmy w Duchu. Wszystko krąży wokół Nas. Trójca jest Nami w Nim; On, Nami w Nim. Nic nie jest większe od Nas. My jesteśmy Nami. Ojciec, Syn, Duch Święty są TRZEMA W JEDNYM, Bogu jedynym.

To, co jest skomplikowane dla was, nie jest dla Nas. My jesteśmy doskonałością. Wszystko w Nas jest doskonałością. Widzicie, kiedy dwa atomy nie są kompletne, to poszukują tego, czym mają się stać, przybierając kształt tego, czym mają być. My jesteśmy we wszystkim, czym wy jeszcze nie jesteście: „Miłością”.

Tak, moje dzieci, My jesteśmy trzema Osobami, które kochają się miłością niezmierzoną. Kochamy się miłością uosobioną. My jesteśmy wszystkim wszystkiego. Oto wszystko mojego Ojca: Ojciec, Syn i Duch Święty. Jeden nie może być oddzielony od drugiego. Tamten jest tamtym. Wszystko jest JEDNYM w TRZECH. Wy jesteście w każdym z Nas. My jesteśmy w was.

Moje dziecko, niech wszystko będzie napisane tak, jak Ja ci dyktuję, nie według twojego sposobu rozumowania, nawet jeśli jesteś zaniepokojona z powodu tego tekstu. Nie bądź niespokojna. Kocham cię, ukojenie moich ran. Jestem w tobie, pozostaję w tobie. Kocham cię. Amen.


115 – 22 maja 2001    Jezus-Miłość

Nie pozwólcie, by zło weszło w was.

Moja córko, którą kocham, jestem w tych, którzy Mnie chcą, tak jak Ja ich chcę we Mnie. Jestem w każdym z moich dzieci, lecz w tych, którzy nie chcą Mnie, Jezusa, nie mogę działać. Jestem Tym, który jest w każdym z moich dzieci, którzy mówią tak do Miłości. Miłość może działać tylko w tych, którzy Mnie chcą.

Ja, wasz Jezus, nie mogę działać w tych, którzy uważają się za takich, co to: „ja wszystko wiem”. Dają się prowadzić przez swoją zdradliwą wiedzę. Nie uświadamiają sobie, że Szatan karmi ich wiedzę, i że w ten sposób są na nią zdani. Poprzez wasze „ja wszystko wiem”, Zły przeciera sobie drogę, by w was wejść. Sugeruje wam myśli pełne pychy, takie jak: „nie potrzebuję nikogo”, „Ja, poradzę sobie sam” lub nawet takie jak: „Ja jestem panem mojego życia”.

Moje dzieci, które kocham, zrozumcie dobrze, że Szatan korzysta z faktu, że wy jesteście sami, bez Miłości, więc może z wami robić to, co mu się podoba, podczas gdy wy nie zdajecie sobie z tego sprawy.

Moje dzieci, on jest tak przebiegły, tak mocny, dużo bardziej niż wy możecie sobie to wyobrazić. Jest upadłym aniołem, któremu mój Ojciec dał wyższy stopień w hierarchii od innych aniołów. Pycha spowodowała jego upadek. Został wygnany i posłany do świata ciemności, gdzie wszystko jest czarne, brudne, nieczyste, gdzie grzech jest królem. Tam on jest panem. To on panuje nad złem. Chce was przyciągnąć do siebie wszelkimi sposobami. Wszystkie przebiegłości służą jego projektom przeciwko wam. On jest tak przewrotny! Jest mocny w sztuce manipulowania wami, nie możecie sobie tego nawet wyobrazić.

Moje dzieci, które kocham, piszę o tym, by was uprzedzić. Kiedy wy pozostajecie bez ochrony, to on się z tego cieszy. Może uknuć wszystko tak, jak mu się podoba, by was zatracić. Nawet jeśli to mu zabiera pewną ilość czasu, lubi się wami bawić, moje dzieci. On was tak nienawidzi! Nienawiść jest jego pokarmem.

Po każdym zwycięstwie nad wami, on się cieszy, jak jakiś szalony w nienormalnym świecie, w którym wszystko kręci się dla niego, i to nie może go doprowadzić do normalnego stanu, gdyż on lubi kontrolować zło i panować nad nim. On jest jak aktor grający rolę szalonego, którym zawładnęło zło. Manipuluje wszystkim, aby wszystko było złem, tak jak on jest złem. Aktor, który skończył grać swoją rolę, powraca do swojego normalnego stanu, gdyż on jest dobrem. Szatan nie może powrócić, gdyż jest złem. Pozostaje w tym, czym sam jest: złem. Odżywia się złem i zadaje sobie zło po to, by wszystko wokół niego było złem. Jego pożywieniem jest zło. On oddycha złem. Lubi się widzieć w złu, którego sam dokonuje.

Moje dzieci, Ja, wasz Jezus miłości, nie mogę mu pozwolić panować nad wami w ten sposób! Wy jesteście moimi dziećmi! Kiedy dziecko nie słucha swoich rodziców, oni robią wszystko, żeby przywrócić w nim lepsze uczucia wobec nich. Okazując łagodność, doprowadzają je do tego, że zwraca się do nich cały radosny.

O ileż większa jest moja miłość do was, Miłość, dla której umarłem na krzyżu! Chcę was przy Mnie, ażeby was mieć ze Mną w Niebie, gdzie wszystko będzie piękne i cudowne dla każdego z was! Ja was kocham, moje dzieci.

Czy wiecie, dlaczego tak się od siebie różnicie, podczas gdy są pośród was dzieci, które są dobre wobec swojego bliźniego, a inne są tak obojętne? Ci, którzy są obojętni, pozostają daleko ode Mnie! Nie chcą żyć we Mnie. Nie mogę ich nakarmić moją miłością, która czyni [ich] tak bardzo miłymi, miłosiernymi, przebaczającymi. Gdyby byli we Mnie, to mogliby być tylko dobrzy wobec swojego bliźniego.

Spójrzcie na tych, którzy Mnie kochają! Oddają się z miłością swojemu bliźniemu z takim oddaniem, że mają tylko jedną myśl: dać bezinteresownie miłość. Dzieci Miłości są we Mnie, Ja jestem w nich. Ci, którzy [ją] odrzucają, nie mogą być we Mnie. Oni są tak daleko. Ja, który ich kocham, chcę ich obronić przed Złym, lecz oni zamykają przede Mną swoje drzwi, które można otworzyć jedynie miłością.

Moje najdroższe dzieci, kocham was. Kochajcie Miłość, która chce jedynie waszego dobra. Dobro, to Ja, Jezus. Co chcecie wybrać? Dobro, czy wasze „ja”, które odrzuca Miłość i wystarcza sobie samemu? Moje dzieci, jeśli wybieracie wasze „ja”, to niemożliwe jest, by dobro było w was, gdyż ono istnieje tylko we Mnie. Jestem Miłością, prawdziwą miłością, tą, która daje. Kiedy znajdujecie się sami z waszym „ja”, Szatan, który o tym wie, korzysta z waszego stanu. Dba o to, by go ignorowano, aby lepiej złapać was w swoje sidła.

Ja, wasz Jezus Miłości, nie ukrywam przed wami mojej Obecności w was i wokół was. Jestem Tym, który was kocha. Moje dzieci, przyjdźcie do Mnie, Jezusa, który jest Miłością. Miłość chce was w Sobie. Moja córko, moja umiłowana, kocham cię. Amen.


116 – 23 maja 2001    Jezus-Miłość

Dlaczego się Mnie bać? Powiedzcie Mi tak.

Umiłowana córko, którą kocham, Ja, Jezus-Miłość, sprawiam, że podejmujesz znowu pisanie, aby słowa były w tobie jasne.

Jesteś wsłuchana we Mnie. Kocham cię i chcę cię całkowicie we Mnie. Moja córko, kocham cię. Wszystko pochodzi ode Mnie, wszystko jest we Mnie, Jezusie, twoim Bogu wszechmogącym. Kocham cię tak bardzo. Pisz wszystko, co jest ode Mnie. Ja jestem dobry, jasny, nieskomplikowany. Jestem prosty i pokornego serca. Ty jesteś moja, Ja twój. Wszystko jest wyłącznie Wolą Bożą.

Dzieci, które Ojciec z Nieba Mi dał, chcę je wszystkie we Mnie, razem z tym dzieckiem, które należy całkowicie do Mnie.

Moje dzieci, szanuję wasz charakter, wasze manie na punkcie „za bardzo” lub „niewystarczająco”. Nie żądam nic, czego nie możecie Mi dać. Jestem tak dobry, tak czysty! Dlaczego się Mnie bać? Wasze tak jest konieczne do tego, byście się Mi powierzyli. Mam związane ręce, kiedy tak waszego oddania się nie jest wypowiedziane. Wasze działanie należy do was, nie do Mnie, moje dzieci.

Iluż z was żegluje samotnie, beze Mnie, waszego Jezusa-Miłości! Wkraczacie na ścieżki zbyt trudne dla was. Na nich jest tyle niebezpieczeństw. Zobaczcie sami, ile nieszczęścia jest wokół was. Gwałt i morderstwa przyprawiają was o dreszcze. Boicie się. Wieczorem zamykacie drzwi na klucz, boicie się złodziei, którzy napadają na wasze dobra, a przede wszystkim na wasze ciało.

Tak, moje dzieci, nie jesteście bezpieczni na tej ziemi. Wiecie dlaczego? Bo jesteście sami. Czy wiecie, moje dzieci, że gdy się jest samemu, to ponosi się ryzyko zabrnięcia w ślepą uliczkę, gdzie wszystko jest czarne, gdzie nic się nie udaje; jest się nieszczęśliwym, bez oparcia w miłości.

Moje dzieci, to, na czym polegacie, jak i wasza miłość – to jest tak kruche. Wszystko może się zawalić w chwili, gdy się tego nie spodziewacie. Ja, Jezus, wasz Zbawiciel, wasz Oswobodziciel, chcę was wziąć w moje ramiona, byście postąpili do przodu na swojej drodze, na waszej, a nie kogoś innego. To ze Mną, Jezusem Miłości, musicie iść do przodu.

Ja jestem Drogą, gdzie wszystko jest łatwe, jasne, bez pułapek. Jestem Światłem, które oświetla wasze kroki. Jestem Prawdą, która pomaga wam nie popełnić zbyt wielu błędów. Moje dzieci, im bardziej wasze tak jest szczere, czyste i piękne, tym bardziej postępujecie w szczęściu. Wszystko staje się dla was tak proste, bez strachu, bez błędów. Wasze troski, fobie, wasze wady – tego już nie ma, wy kochacie! Tak, moje dzieci, stajecie się tym, czym jesteście od dawna – miłością.

To grzech odjął wam miłość. Miłość nie może obcować z grzechem, ona go zwalcza. Grzech jest fałszem, kłamstwem, gwałtem, egoizmem, jest tak podły, perwersyjny. Wszystko w nim jest tak czarne, tak zimne, tak samotne; wszystko w nim jest złem. Mówię wam o Szatanie. Zadomawia się w was tak, że nie zdajecie sobie z tego sprawy, moje dzieci. Otacza wasze ciało łańcuchami, które powodują w was taki ból.

Iluż rozpoznaje siebie w chorobie, w samobójstwie, w gwałcie, w dominowaniu przez pieniądze, aby uzupełnić brak miłości w nich? Jesteście gotowi, by zmusić waszego bliźniego, by wam dał to szczęście, którego wam brakuje w waszym wnętrzu. Miłości nie można kupić, moje dzieci. Jej nie można zmusić ani źle traktować. Ona jest tak dobra, tak łagodna!

Moje dzieci, kiedy wy czujecie się zaatakowani przez inną osobę, Szatan korzysta z tego i stara się, byście zareagowali gwałtownie wobec waszego bliźniego. To on sprawia, że reagujecie gniewem. Wy nie możecie kontrolować waszego strachu, waszego cierpienia lub waszej beznadziei.

Miłość nie jest taka. Ona jest bezinteresowna, wolna, czysta, prawdziwa, łagodna; ona daje, pomaga, jest tak dobra. Miłość przebacza. Kiedy wy dajecie swoje tak Miłości, dajecie sobie szansę, żeby być szczęśliwymi. Tak dobrze jest wiedzieć, że nie jesteście sami, że macie przyjaciela, Jezusa.

To Ja, Miłość, idę z wami, w was, w waszym życiu. Poprzez moją moc, wy jesteście bezpieczni. Powiedzcie Mi, że Mnie kochacie i że oddajecie Mi wasze troski, waszą nadzieję na miłość. Napełnię was, dam wam to, czego wam brakuje – miłość. Ta miłość przysporzy wam szczęścia w was samych i [w relacjach] z waszym bliźnim.

Moje dzieci, jestem w każdym z was. Jestem w was, w każdym z was wszystkich. Kim byście nie byli, kocham was, moje dzieci i nie ma znaczenia, czy jesteście najgorszymi ze stada. Przyszedłem na świat dla tego najgorszego ze stada, dla najbardziej nieszczęśliwego. Jestem w was. Nie wątpcie, moje dzieci, że was kocham. Jezus, Król miłości, chce was wszystkich ze Sobą. Jesteście moimi poddanymi, albo raczej przyjaciółmi Królestwa.

Przyjdźcie moi przyjaciele, wasze miejsce jest tu, we Mnie i czeka na was. Ja jestem życiem wiecznym. We Mnie nikt nie umiera. Ja jestem Życiem, które się nie kończy. Zaprawdę mówię wam, kto umiera we Mnie, ma życie wieczne. Amen.


117 – 24 maja 2001    Jezus-Miłość

Miłość – wasze dziedzictwo.

Moja córko, którą kocham, Ja, Miłość, przekazuję ci przez moje Serce, które jest w tobie, że cię kocham. Jesteś moja. Wszędzie, gdzie idzie moje Serce, ty idziesz. Pobłogosław je w moje Imię. To Serce jest Sercem Miłości. Jestem Miłością. Noszę w moim Sercu wszystkie moje dzieci.

Was, moje błogosławione dzieci, prowadzę do światła, które wskazuje drogę waszym krokom. Wy jesteście we Mnie, Jezusie, Królu miłości. Wy jesteście miłością, wszystko w was jest miłością. Jestem Istotą, która jest, była i będzie przez całą wieczność. Jak Ja was kocham, was, którzy wątpicie! Żyję w was, moje najdroższe dzieci. Należycie do Mnie, jesteście moimi dziećmi, które dał Mi Ojciec z Nieba.

Nikt nie jest daleko ode Mnie, jeśli wasza miłość do bliźniego jest szczera. Wszystko to, co czynicie dla moich najmniejszych – Mnie czynicie. Jak piękne jest niebo waszego serca, moje dzieci, kiedy jesteście dobrzy dla swoich bliźnich! To jest część Nieba, która jest w was. Pozwólcie wypowiedzieć się Miłości, która jest w was, dajcie jej działać. Odczujecie, że Niebo jest już z wami. Nie będziecie mogli pozostać obojętni na Miłość, która tu jest – na Mnie, Jezusa, który jestem z wami.

Jak Ja lubię widzieć was tak małymi we Mnie, moje dzieci! Przyciskam was bardzo mocno do mojego Serca. Jesteście w oceanie miłości. Moje dzieci, we Mnie nic nie umiera. Cała radość, radosne uniesienie są w was, gdy pozwalacie się kołysać falom miłości, które wzbierają w was.

Moje dzieci, umiejcie przyznać, że kiedy wy kochacie swojego bliźniego – nazywam bliźnim tych, którzy są najbliżej was – jesteście zakochani w Miłości. Nie możecie zaprzeczyć temu, co was zamieszkuje, temu uczuciu szczęścia i pokoju, to znaczy Miłości. To Ja ogarniam was Duchem Świętym. Tak, iluż ukrywa przed sobą to uczucie z obawy, że sobie to wyobrażają, mówiąc „nie wiem, co się ze mną dzieje”, lecz mają ochotę krzyczeć z radości.

Kocham was. Tak, moje dzieci, Miłość wlała w was miłość. Pozwólcie miłości wyjść, ażeby wasz bliźni mógł dowiedzieć się, że jesteście zakochani. On także odczuje potrzebę przyjścia do Miłości. Miłość jest zaraźliwa! Chce się jej coraz więcej. Jest tak dobrze być w Miłości!

Jest wam tak dobrze we Mnie, wam, którzy jesteście zakochani! Mówicie tak Miłości, rezygnujecie z siebie samych, aby pozwolić Miłości działać w was. Miłość jest wolna. Pozostawcie Miłość na wolności, nakarmi was miłością, napełni was miłością. Staniecie się miłością działającą.

Tak, moje dzieci, miłość daje. Przyjmijcie Miłość. Miłość, to wasze dziedzictwo. Należy do was. Wy jesteście istotami miłości. Iluż z was nie wie jeszcze, że miłość jest dla nich. Oni szukają. Szukają czego? Sposobu wypełnienia pustki w sobie. Ta pustka jest brakiem miłości, Miłości, która jest w nich od ich stworzenia: „Ty, który poszukujesz, wejdź we Mnie, Jezusa, Króla miłości. To Mnie ci brakuje. Ja, Miłość, kocham cię”.

Wy, którzy nie rozumiecie, czy trzeba, żebym się znowu powtarzał? Nie mogę niczego odmówić wam, moim dzieciom. Ja znam wasze wnętrza. Widzę wasze serca spragnione miłości. Jesteście głusi na moje wołania. Nie bądźcie ślepi. Popatrzcie do waszego wnętrza, to Mnie zobaczycie. Proście, a otrzymacie, moje dzieci. Jestem tak dobry dla was. Będę cierpliwy. Ja, kocham was.

Moja miła córko, kocham cię, pobłogosław się. Syn Boży cię błogosławi: Ojciec, Syn i Duch Święty są w tobie. Matko, oto córka twoja, córko, oto Matka twoja. Amen.


118 – 24 maja 2001    Jezus-Miłość

Cała wiedza jest chciana przeze Mnie.

Moja córko, która jesteś posłuszna mojemu głosowi, kocham cię. Ja, ukochany Jezus, jestem zakochany w tobie, ukojenie moich ran. Kiedy wszystko w tobie jest zawierzeniem, to znaczy, że Ja jestem cały w tobie. Dajesz Mi wszystko z siebie. To Ja, Wola Boża, jestem wszystkim dla ciebie. Cała twoja istota zawierza Mi się bez reszty w mojej Woli. Jestem wszystkim, czym ty jesteś. Wszystko w tobie jest Mną. Ja jestem Życiem twojego życia. Ty, moja umiłowana, ty jesteś Mną przeze Mnie. Wszystko, co twoje, jest Mną, twoim Jezusem-Miłością.

Wasz Jezus-Miłość jest w was. Moje najdroższe dzieci, niech wszystko będzie jasne i czyste w was. Niech miłość będzie w was. Chcę was wszystkich we Mnie, Jezusie-Miłości.

Błogosławię tę podróż48. Ten czas [spędzony] w powietrzu służy wam do refleksji o mojej potędze. Wszystko musi być we Mnie. Widzicie, moje dzieci, ten lot jest mocą poprzez moją siłę. To, co wydaje się wam proste w tym przelocie, to moja potęga.

Nikt nie może być uczonym, jeśli Ja tego nie chcę. Pozwalam, by moje dzieci były pouczone przez potęgę, która pochodzi ode Mnie. Poprzez siłę Ducha Świętego karmię ziemię moją wiedzą. Wszystko pochodzi ode Mnie. Wszystko jest we Mnie. Moje dzieci, czy jesteście sami, czy też jest was wielu, by się nauczyć – jesteście we Mnie. To Ja jestem w was i was pouczam. To ode Mnie wszystko pochodzi i [do Mnie] powraca. Moje dzieci, wszystko, co do was przychodzi, jest ode Mnie, dla Mnie. To Potęga, która działa.

Kiedy któreś z moich dzieci czyni plany, by skonstruować jakiś projekt, zanim to jest w jego myśli, mój Duch Święty, który w nim mieszka, karmi go swymi darami. To On, przez swoją moc, daje inteligencję temu dziecku. Jego myśl poczyna plany. Te plany dają początek projektowi. Z projektu powstanie dzieło. Moje dzieci, wszystko pochodzi z potęgi Ducha Świętego, który mieszkał w tym dziecku i który dał swoją moc jego myślom. Myśli planowi, plan projektowi, projekt dziełu. Dzieło jest więc działaniem mojego Działania.

Kocham was. Ten lot ku innym niebom prowadzi was do waszego bliźniego, którego kocham. To mój Akt Woli sprawia, że docieracie tam, gdzie chcecie iść! Otóż wszystko jest we Mnie, wszystko pochodzi ode Mnie. Najmniejsza mała rzecz pochodzi ode Mnie, wszystko ode Mnie. Iluż myśli, że akt Woli jest z nich? Tylko ich tak lub ich nie jest ich. To wy macie powiedzieć tak lub nie. Tylko i wyłącznie Ja jestem Aktem Woli waszych tak. Nie [powiedziane] Woli Bożej, jest takim nie neutralnym, nie działa w Miłości. Miłość nie może dać swojego Działania waszym nie.

Moje dzieci, które kocham, jestem tak blisko was. Kiedy mówicie tak Miłości, to Miłość bierze was w opiekę. Ja, Miłość, kocham was. Kochajcie Miłość, która jest w was. Ja, Jezus, jestem tak dobry dla was, moje dzieci. Jestem jak tata i mama, którzy lubią mieć swoje dzieci wokół siebie. Niech wszystko będzie tak w was, moje dzieci. Miłość zasypuje was swymi miłosnymi prezentami. Idź teraz. Kocham cię. Amen.


119 – 25 maja 2001    Jezus-Miłość – Duch Święty

Wszystko pochodzi ode Mnie, Ja jestem wiedzą.

Jezus: Moja umiłowana córko, ty, która oddajesz się całkowicie twojemu Jezusowi-Miłości, ty, która jesteś we Mnie, jesteś, by służyć twoim braciom i siostrom. W tobie, moja córko, umieściłem mój głos. Jesteś napełniona moim Duchem Świętym. Moja Wola jest święta. Moją Wolą jest, żebyś ty wsłuchiwała się we Mnie i byś uczyniła z siebie dar. To, co otrzymujesz, oddawaj. To jest dla moich dzieci, wszystkich moich dzieci, bez wyjątku.

Duch Święty: Poprzez moją Wiedzę, moje dzieci mają wiedzę. Wszystko pochodzi ode Mnie. Jestem Duchem Świętym. Czytajcie te teksty. Wszelka wiedza przychodzi do was przeze Mnie. Ja jestem Prawdą. Czysta jest moja wiedza. Jestem Światłością. Wielka jest moja światłość, która ukazuje się w was przeze Mnie. Jestem Drogą. Wielka jest moja mądrość. Każda osoba, która obiera moją drogę, nie może się zgubić. Moje dzieci, bądźcie moim światłem, które roznieca moją wiedzę wokół was. Kto Mnie zna, zna Ojca. Jestem wszelkim życiem w was, wy jesteście życiem we Mnie. Jestem Duchem Świętym. Niech wszyscy, którzy znają moją świętą Obecność w sobie, będą wierni mojej miłości.

Jezus: Moje dzieci, które kocham, Duch Święty przychodzi w wasze serca moją siłą. Tę siłę otrzymuję od mojego świętego Ojca. Mój Ojciec, moje dzieci, jest wszechmogący. Nic nie może przyjść, jak tylko poprzez mojego Ojca. Ja jestem Jego Synem umiłowanym, w którym On złożył wszelką radość. Niech cała radość będzie dla Mnie w was. Moje dzieci, tak was kocham, jestem tutaj, obecny w każdym z was, którzy Mnie bardzo kochacie. Wy jesteście we Mnie, Ja w was.

Duch Święty przychodzi w was. Moje dzieci, pozwólcie Duchowi Świętemu przyjść w was. Wy, którzy mówicie, że Mnie kochacie, wy naprawdę możecie Mnie kochać tylko w Nim. On jest moim światłem, moim Życiem. Ja jestem Miłością. Duch Święty jest Miłością Ojca i Syna; On jest trzecią Osobą Boską. Kto żyje we Mnie, nie może żyć bez Niego.

Jesteśmy TROJE w JEDNYM: Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, Bogiem Duchem Świętym. Wszystko jest w Nas. Jesteśmy w każdym z Nas przez Miłość, w Miłości, z Miłością. Miłość jest wszystkim. Wszystko jest miłością, miłością bez końca.

Ja jestem miłością świata. Przyjdźcie, moje dzieci, wzywam was do miłości. Przyjdźcie we Mnie, Ja, wchodzę w was mocą Ducha Świętego. Eucharystia, Życie w Ciele i Krwi, dokonuje się w Duchu Świętym, okrywającym Świętego świętych – miłością. Obecność eucharystyczna dokonuje się w Miłości, przez Miłość. Miłość jest Duchem. Przyjdźcie, by dać Miłości wasze amen.

Wy możecie osiągnąć miłość tylko poprzez danie Miłości waszego tak. Duch Święty bierze wasze tak i okrywa je swoim cieniem, tak jak to uczynił dla Maryi, która otrzymała zalążek życia. Duch Święty daje wam poznać miłość. Wszelka miłość pochodzi od Ducha Świętego. Wszystko jest we Mnie.

Moja córko, którą kocham, bądź w Duchu miłości, który osłania cię życiem we Mnie. Złożyłem w tobie moje słowo. To słowo jest żywe, ono nie może pozostawać tylko w tobie, zadusiłoby cię. Wydobywaj [z siebie] to, co słyszysz, dawaj to moim dzieciom. Te teksty są pilne. To jest moja Wola.

Idź, moja córko. Dzisiaj musisz dać poznać to, czym jestem w tobie. Wszystko jest w Duchu Świętym dla moich dzieci, które kocham. Ten dzień jest dniem łaski dla każdego z was. Moje dzieci, łaska przepływa w was, którzy wierzycie.

Moi umiłowani, kocham was, kochajcie siebie. Kocham to, co jest prawe, dobre, – życie w Miłości. Pobłogosław się, moja córko: Ojciec we Mnie, Syn we Mnie, Duch Święty we Mnie otaczają cię, są w tobie. Amen. Kocham cię.

Moje dzieci, lubię wszystkie wasze modlitwy adresowane do mojej świętej Matki, która Mi je oddaje. Ona wylewa na każdego z was deszcz łask miłości. Wiele świętych dusz jest przy was, one modlą się z wami. Trwajcie na modlitwie. Modlitwa jest głosem, który wzbiera we Mnie i który zanosi Ojcu odgłosy radości.

Wy, którzy się modlicie, zanoście wasze modlitwy mojej Matce. Jesteście tutaj, w tym miejscu modlitwy, ażeby dzielić się z innymi łaskami, które wam daję. Wszyscy tu obecni są tutaj z mojej Woli. Wy, moje dzieci, wy jesteście we Mnie. Wszystko, co wasze, staje się Mną poprzez moją świętą Obecność w was. Kim byście nie byli, żyjcie w mojej Obecności, która czyni z was dzieci miłości. Kocham was. Kochajcie ubogich w sercu, kochajcie tych, którzy są chorzy.

Moje dzieci, niech Bóg miłości was błogosławi: Ojciec, Syn, Duch Miłości. Amen. Kocham was, Ja, Jezus miłości zakochany w was, moje dzieci. Od was, którzy działacie we Mnie, chcę waszego posłuszeństwa. Kocham was. Amen.


120 – 26 maja 2001    Twój Jezus-Miłość

Wyniosłem do chwały moją świętą Matkę.

Moja córko, którą kocham, wszystkie moje dzieci, które są tutaj, w tym miejscu miłości, lub gdzie indziej na całym świecie, są moimi najdroższymi dziećmi. Nawet jeśli nie są uprzywilejowane objawieniami mojej świętej Matki, to Ona jest obecna wszędzie, gdzie jest Syn. Jestem w was, moje dzieci, w każdym z was. Pomimo iż nie możecie Mnie, lub Jej widzieć – My jesteśmy w was.

Wy, którzy wyczekujecie okazji objawień mojej Matki, jesteście tak bardzo szczęśliwi odczuwając Jej łaski. Jej błogosławieństwa spływają na was, abyście wzrastali we Mnie. Wszystko jest dla Mnie, nie dla Jej chwały. To Ja wysławiam moją Matkę. Moja Matka gloryfikuje Mnie. Ona jest Panią mojej świętej Chwały.

To jest miłość bez zastrzeżeń, bez przejawów własnej chwały, która daje się poznać, abyście uznali, że Ona jest Matką mojej świętej Obecności w każdym z was. To przez moją Matkę Mnie znacie. To przez moją Matkę uczycie się Mnie kochać. To przez moją Matkę miłość może w was działać. To Ona oręduje u Ducha Świętego, abyście otrzymali łaski miłości, które sprawiają, że wzrastacie w Miłości.

Ja, Jezus, proszę was, byście kochali Tą, która dała swoje życie, byście wy mogli poznać Miłość. Miłość przyszła na ten świat przez Jej tak. To tak jest chwalebne przeze Mnie. To Ja jestem Tym, który jest w Jej dziewiczym łonie. Życie mojej Matki jest moim Życiem. Moja Obecność sprawiła, że Jej życie stało się moim Życiem. Ja jestem Światłością świata. Przyszedłem na ten świat, gdyż moja święta Matka powiedziała tak.

Moja Matka jest źródłem życia przeze Mnie, Mocą życia. Ona jest tym, czym Ja, Jej Syn, jestem. Duch Święty jest Wszechmocą. On tu jest, przychodzi okryć Ją swym cieniem, aby Życie mogło się rozpocząć w Niej. Cicha i pokornego serca, moja Matka jest Tą, która rozjaśnia moją Obecność w Niej. Jest Mi tak dobrze w Niej.

Kiedy aniołowie wyśpiewują chwałę mojej Matki, są tak olśnieni Jej obecnością we Mnie, że nieustannie wyśpiewują dla Niej hymny pochwalne. Wielka jest Jej chwała. Ona jest i będzie – z całej wieczności – największą i najbardziej wysławianą ze wszystkich świętych. Nikt z tego świata nie będzie miał Jej chwały. Wszystko jest przeze Mnie, Jej chwalebnego Syna.

Moje dzieci, które kocham, wiedzcie, że moja Matka, wasza Matka, jest największą Panią całego wszechświata. Nawet największy, najdostojniejszy z moich świętych aniołów nie jest większy od Niej. Ona jest tak czysta, tak biała, że biel pokrywy śnieżnej jest [tylko] biaława przy Jej bieli!

Dusza mojej Matki jest ponad wszystkim. Nie ma sobie równych. Wielka i święta jest Jej dusza. Nic nie mogło splamić duszy mojej świętej i czystej Matki. Wszystko, co stworzone, wszystkie stworzenia, wszyscy aniołowie, nic nie jest piękne w porównaniu z moją Matką. Jej piękno jest tak doskonałe, że nie moglibyście patrzeć na Nią, jak tylko mając duszę [nieskalanie] białą. Iluż widziało moją świętą Matkę z Nieba i nie mogło opisać Jej piękna! Dla duszy, która nie jest czysta, niemożliwością jest opisanie piękna mojej Matki!

Piękno mojej Matki jest tak ogromne, że dusza nie znajduje słów, wyrażeń, by o tym mówić. Trzeba, żeby dusza żyła tym pięknem, przeszła nim. Ja jestem Synem tak zachwyconym pięknem mojej Matki, że to raduje Mnie w samej głębi mojej Istoty. Jak bardzo, moje dzieci, będziecie szczęśliwi, kiedy zobaczycie moją świętą Matkę w całej chwale! Nikt z dzieci, tu, na ziemi, nie mógł zobaczyć Jej piękna takim, jakie ukaże się ono w Niebie.

Wasze tak dla Miłości, moje dzieci, jest tak ważne. Czy widzicie, jak wielka będzie wasza nagroda, moje dzieci? Kocham was, Ja, Jezus-Miłość. Kocham cię, Ja, twój najdroższy Jezus. Amen.


121 – 26 maja 2001    Trójca – Mama z Nieba

Mama ochrania was od Szatana. Nie idźcie ku niemu.
Wszystko we Mnie jest miłością.

Trójca święta: Moja córko, Mama z Nieba chce twojego całkowitego i zupełnego posłuszeństwa Nam, Trójcy. Wszystko, moja córko, jest w Nas. My jesteśmy siłą żywotną świata.

Maryja: Przyjdźcie do Mnie, a zaprowadzę was do mojego Syna. Przyjdźcie do Mamy z Nieba, wielkie łaski będą wam przyznane. Trzymajcie się we Mnie. Ja, wasza Mama, ochraniam was przed Szatanem, on chce waszej zguby. Socjalizm i modernizm są tak nikczemne.

Uwaga, dzieci. Bądźcie rozmodleni, modlitwa jest łaską. Kocham was, moje dzieci. Światłość jest w was. Dziękuję ci, moja córko, kocham cię. Kocham was. Wasza Mama z Nieba błogosławi was. Idź, kochaj mojego Jezusa.


122 – 26 maja 2001    Wasza Mama z Nieba

Jestem Matką, która płacze nad waszym brakiem rozwagi.

Moja czuła dziecino, wielu ofiar wymaga się od ciebie. Musisz cierpieć dla twoich braci i sióstr. Dusze ratują się dzięki twemu powierzeniu się Jezusowi, twojej Miłości. Twoja miłość do twych braci i sióstr jest łaską. Dzięki twoim cierpieniom oni otrzymują łaski. Nie niepokój się, moja córko, wszystko jest we Mnie49. Jesteś cierpieniem, [które przechodzi] przeze Mnie, twoją Mamę. Twoje łzy są moimi łzami, łzami miłości dla was, moje dzieci.

Jak Ja was kocham, moje dzieci! Dlaczego wy nie słuchacie? Potrzebuję tylu Ew50. Kocham was. Moje serce krzyczy do was, moje dzieci. Kochajcie się, kochajcie waszego bliźniego. To leczy wasze dusze.

Moje dzieci, jacy wy jesteście powolni w zrozumieniu! Wszystko jest w miłości, miłości mojego Syna, w niej jest szczęście. Czego wy szukacie, wy, którzy jesteście tak ogłuszeni? Poszukujecie stale waszego pocieszenia w przyjemności. To, co materialne, stało się dla was modlitwą. To na tym polega dzieło Szatana. Nie chodźcie do złego ducha, wszystko jest w nim fałszywe. Z nim nie zaznacie szczęścia. W nim panuje nienawiść. Wszystko w nim jest tak przewrotne. Zło, które on każe wam czynić jest dla niego zwycięstwem nad wami.

Wy, moje dzieci, którzy się modlicie, nie ustawajcie w modlitwie. Inne dzieci są stracone bez waszych modlitw, wy będziecie za to odpowiedzialni. Wlałam w was łaski, dzięki którym widzicie moje dobrodziejstwa wokół siebie, lecz nie ma w was żadnej reakcji. Wkrótce moje objawienia ustaną i pozostaniecie tylko z moimi łaskami.

Musicie zająć jakieś stanowisko. Idźcie, czyńcie pokutę. Idźcie do spowiedzi. Uczestniczcie we Mszy pobożnie i w ciszy. Mój Syn oddaje się za was. On ofiaruje się za was swojemu Ojcu. Proście Mnie o łaskę uczestniczenia we Mszy z miłością. Moje dzieci, bądźcie miłością.

Wszystko musi być miłością. Amen. Pobłogosławcie się. Ja, wasza Mama z Nieba, błogosławię was w Imię mojego świętego Syna Jezusa: Ojciec, Syn i Duch Święty otaczają was swoją miłością.


123 – 26 maja 2001    Mama z Nieba

Jestem zjednoczona z moim Synem w miłości.

Moje drogie dziecko, które kocham, jestem szczęśliwa, że jestem tutaj z tobą. Lubię, moja córko, gdy przychodzisz tutaj rozmawiać ze Mną – nie, żebym potrzebowała mówić do ciebie właśnie tutaj, ale ponieważ to miejsce jest drogie mojemu Sercu (figurka Maryi na zewnątrz). Jestem szczęśliwa, że widzę w tobie radość oddania się Woli Bożej.

Moje dzieci, które tak kocham! W każdym z was moje Serce jest połączone z Sercem mojego Syna, Jezusa. My jesteśmy stopieni ze Sobą, tworzymy jedną jednostkę miłości. Miłość jest błogosławieństwem, uwielbieniem i łaską. Ja jestem w was. Tam, gdzie przebywa mój Syn, Ja przebywam w Nim i z Nim. Tworzymy całość.

Tworząc jedno, nasze dwa Serca są symbolem zjednoczenia miłości. To mój Syn sprawia, że moja miłość do Niego jest łaską poprzez Niego. Moje dzieci, nic na ziemi nie jest tak złączone. My się wtapiamy w Siebie. Nasze Obecności tworzą jedno.

Jestem Jego Matką. Mój Syn Jezus jest moim Bogiem, moim świętym Synem. Ja jestem w Nim. On, Święty mojego łona, jest większy niż wszystko. Wszystko, co pochodzi od Niego, jest święte. Wielka jest Jego świętość. Jestem namaszczona w Nim miłością. Jestem służebnicą Miłości. Jestem Matką poprzez miłość. Jestem Dziewicą poprzez miłość.

Moje dzieci, które kocham, wszystko we Mnie jest miłością. Ja jestem miłością. Kiedy Duch Święty połączył się z moim ciałem, stałam się miłością ciała i ducha. Stałam się całkowicie miłością poprzez akt miłości. Wypowiedziałam tak Miłości. Duch Święty otoczył Mnie tak wielką miłością, że cała moja Istota została ogarnięta miłością. Stałam się Miłością. Jestem w Nim, moim Boskim Dzieciątku. Moje dzieci, Ono jest – dla ludzkości – miłością dla każdego z was, moje dzieci.

Kocham was, Ja, Matka Miłości. Każde dziecko, które jest posłuszne Miłości, obsypuje swoje serce wieloma łaskami. Te łaski, moje małe, drogie dzieci, pomogą wam być tym, czym jesteście: istotami miłości. Moja miłość do każdego z was może swobodnie krążyć, gdy powierzyliście się Miłości.

Nie mogę [uczynić] nic w was, jeśli wy odmawiacie dania Miłości swojego tak, w całkowitym zawierzeniu. Łaski wylewają się na was poprzez tak, które daliście z waszego własnego wyboru. Kocham was, moje święte dzieci, was, którzy daliście miłosne tak. Wasze takdla Miłości jest rytmem miłości dla Miłości. Wszystko w was staje się miłością, kiedy wasze tak wyraża waszą całkowitą zgodę.

Jestem Matką zawierzenia, która oddała Siebie Miłości. Na krzyżu, Miłość ofiarowała się z miłości do was, moje dzieci, które kocham. Kochajcie wasze tak; wasze tak przyniosą wam miłość, miłość, która nigdy się nie skończy. Dzieci, powiedzcie tak Miłości, która umiera z miłości do was. Jestem cała wielka, wielka jest moja ochrona dla was.

Moje dzieci, czyńcie szybki postęp w waszym zawierzaniu się, to jest tak ważne! Modlitwa, moje dzieci, jest ważna. Pokuta czyniona w zawierzeniu Miłości, jest źródłem szczęścia.

Jestem blisko was, was, którzy się do Mnie modlicie. Osłaniam moją miłością wasze miłosne istnienie. W was, jestem, w was, którzy jesteście w moim świętym Synu. We Mnie, moje dzieci, wy jesteście. Jestem Matką potężnego Boga. Wszystko życie żyje tylko dzięki Miłości. Jestem waszą Matką miłości w Miłości. Wasza Mama w Raju jest w każdym z was, was, którzy się modlicie. Ja, wasza Mama z Nieba, kocham was. Pobłogosławcie się: Ojciec, Syn i Duch Święty są w was.


124 – 28 maja 2001    Jezus

Moi synowie, Ja jestem Siewcą.

Moja córko, piszesz, by zapoznać moich umiłowanych synów z moimi Boskimi instrukcjami, a nie z ich. Ja jestem jest Alfa i Omega. Wszystko znajduje się we Mnie, Bogu wszechmogącym. Niebo i ziemia są w miłosnej jedności, by wam dać zrozumieć, że Ja, Wszystko Wszystkiego51, jestem w mojej córce. Ona jest we Mnie: Woli Bożej. Wszystko jest Mną. Jestem Wszystkim w każdym z was.

Moi synowie, których Ja sam wybrałem, ażeby spełnił się mój święty Akt Woli, zdaję sobie z tego sprawę, że wasza wola musi być w mojej Woli. Jestem jedyną Wolą w moim Ojcu. Módlcie się do Ducha Świętego, żeby dał wam światło, które pomoże wam zrozumieć, czym jesteście we Mnie.

Wy, moi synowie, jesteście siewcami. Wasza wola jest ziarnem, kiedy wy czynicie moją Wolę, a nie waszą. Ja jestem we wszystkim odpowiedzialny za moje żniwa. Wy jesteście moimi siewcami. Każdy kapłan musi się spełnić w mojej Woli. Zatroszczcie się dobrze o to, by to, co siejecie, było zgodne z moją Wolą, nie waszą. Wszystko jest we Mnie, Bogu siewcy.

Moi synowie, chcę, żebyście byli wsłuchani w moją Wolę. To przesłanie dotyczy czasu obecnego. Czas żniw jest ustalony, żniwo będzie w bardzo niedługim czasie. Ja, Który Jestem, znam datę ustaloną przez mojego świętego Ojca z Nieba. Moi synowie, których kocham, moje dzieci, które kochacie, zbiorą to, co wy im dacie do jedzenia. Ja jestem Pokarmem. Jestem w każdym z was, was, którzy pochodzicie ode Mnie. JA JESTEM. Wszystko pochodzi ode Mnie. Kocham was, Ja, zakochany Bóg.

Nie słuchajcie tego, co mówicie od siebie, to opóźniłoby zbiory, które mogłyby się okazać stracone na czas przewidziany przez mojego Ojca. Mimo iż czas żniw każe na siebie czekać, oto już wkrótce dni łaski będą w was, dla was. Wy jesteście wszyscy żniwiarzami mojego słowa. Wystarczy, byście byli we Mnie, aby wszystko lśniło w moim świetle. Wiedzcie, że czas już nadszedł. Wierzcie, że wszystko jest we Mnie.

Wy, którzy jesteście tutaj, Ja jestem Tym, który jest, który był i który przychodzi. Tak, przychodzę na ten czas, spiesząc się, by zobaczyć jak moi synowie zasiewają moje Życie w dzieciach, które tak potrzebują tego zasiewu. Jestem przeciwko tym, którzy opóźnialiby to poruszenie miłości w sercach moich dzieci. Jestem obecny w każdym z was, moi synowie. Wszystko będzie już wkrótce. Moi synowie, których chcę wsłuchanych we Mnie, czyż nie jestem w was? Jestem w każdym z moich synów. Kto czyni swoją wolę, nie może czynić mojej Woli. I niech to będzie jasne! To jest Wola mojego Ojca, nie wasza. Wszystko pochodzi od mojego Ojca, Ja w Nim, On we Mnie, Duch w was.

Jestem w was, wy, we Mnie, Duch w was. Wszystko jest przeze Mnie, JA JESTEM. Umiejcie rozpoznać moje pragnienie wzięcia tego, co jest Mi należne. Przychodzę po to, co Mi się należy. Wiara moich kapłanów jest potęgą. Ja jestem ich mocą. Wszystko Mnie się należy.

Moi synowie, których kocham, jestem w każdym z was. Wszystko jest powiedziane. Zaprawdę powiadam wam. Kiedy czas nadejdzie, Siewca przyjdzie po swoje żniwo. Znajdzie i spali to, co jest nie tak. JA JESTEM jest tutaj, obecny w was. Umiejcie czytać i rozumieć w Duchu Świętym.

Zaprawdę, zaprawdę, każdy syn, który wypełnia moja Wolę, wypełnia Wolę mojego Ojca. Jestem Jezusem, który jest samą miłością w każdym z was. Wszyscy ci, którzy będą w mojej Woli odkryją, że są istotami mojej Istoty, Mną – Istotą mojego Ojca. Wszystko we Mnie jest w Nim, moim Ojcu. Amen.


125 – 29 maja 2001    Mama Maryja

Jestem Królową i służebnicą.

Moja córko, jesteś tak posłuszna w słuchaniu Mnie. Ja jestem łagodnym i słodkim głosem Serca Jezusa, mojego świętego Syna, Króla wszechświata. Wszystko we Mnie jest Nim, żyję w Nim, Ja Nim, On Mną. Wszystko jest potęgą. Wielki jest mój jedyny, niepowtarzalny i święty głos poprzez mojego świętego Syna, który karmi zalążek mojego głosu w was, którzy Mnie słuchacie.

Jestem Królową i służebnicą. Wszystko we Mnie jest mocą i oddaniem. Takie było moje życie na ziemi. Ofiarowałam się z obowiązku Miłości i w Miłości. Jako że musiałam być Matką z obowiązku, powiedziałam tak Miłości, rezygnując z mojego powołania – milczenia w miłości – by być przemienioną w Niego, mojego świętego Syna. Wszystko we Mnie musiało przejść przemianę, we Mnie, córce ziemi, która została powołana do stania się niebiańską Istotą.

Tak, moje dzieci, moje ciało miało nosić Boga. Musiałam więc oddać się całkowicie, by zostawić całe miejsce Bogu, mojemu Zbawcy. Nie byłam już Sobą. Zrezygnowałam z wszystkiego, co – we Mnie – pochodziło z ziemi. Całe moje ciało zostało przemienione przez Boga. Miłość przemieniała Mnie swoimi łaskami. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty dali Mi tyle łask.

Aniołowie pouczyli Mnie, ażebym umiała wsłuchać się w Miłość. Gdybym nie miała wsparcia Nieba, przeżywałabym tę przemianę, nie mogąc zakosztować każdej chwili, pozostając sama ze Sobą. Aniołowie towarzyszyli Mi bez przerwy, rozmawialiśmy razem o wspaniałościach dokonanych w moim wnętrzu. Wszystko we Mnie było cudowne.

Mój Ojciec, Bóg, ujawnił Mi się, zabierając Mnie do Siebie, do empireum. Pozwalałam się całkowicie przemienić przez Niego, przez Ducha Świętego. Mój Syn objawiał Mi się stale. Wszystko we Mnie było w Nim. Ileż łask otrzymałam, by nie umrzeć, delektując się Jego Obecnością; bez tych łask, moje ciało nie mogłoby znieść tyle radości. Bądź uwielbiony Ty, który jesteś Wszystkim we wszystkim.

Moje życie było ofiarą miłości dla Miłości. Byłam w Nim już od pierwszej chwili mojego życia. Byłam uformowana przez Ducha Świętego. Wszystko jest w Duchu miłości. Pozostałam w Nim, przez Niego, z Nim, przez wszystkie dni mojego macierzyństwa. Aniołowie z Nieba okazywali Mi tyle wdzięczności, że radowali się widząc, iż byłam tak wdzięczna patrząc na wielkie rzeczy, które czyniła Mi Wola Boża. W Woli Bożej wychwalałam bez przerwy Boga. Jego Obecność napełniała Mnie łaskami.

Moje dzieci, te lekcje miłości są dla każdego z was lekcjami powierzenia się Miłości. Wszystko we Mnie było tak kochające. Miłość ofiarowywała Mi bez przerwy swoje miłosne chwile. Miłość karmiła Mnie miłością. Wszystko wokół Mnie dawało Mi miłość. Nic nie było tak radosne, jak te porywy radości, miłości i wdzięczności za wszystkie łaski, które otrzymywałam przez Ducha miłości, w Miłości.

Będąc Matką błogosławioną Dzieciątka-Boga, nosiłam w moim łonie Słowo. On miał odkupić wszystkie braki miłości ludzkiej, które nosił w Sobie. Przez to odkupienie, stawałam się Matką wybranych Ojca. Ojciec uczynił we Mnie cuda zawierzenia się Miłości. Miłość była dla Mnie źródłem wody żywej. Stawałam się Matką – Współodkupicielką wraz z moim Synem, Odkupicielem świata.

Jestem tak szczęśliwa, że widzę w was Obecność Odkupiciela! Kocham was, moje dzieci Miłości. Poprzez moje łaski miłości, stańcie się miłością. Ja jestem Mamą Miłości, która bez Miłości nie mogłaby istnieć. Wszelka egzystencja wywodzi z Miłości. Kto żyje w miłości, staje się istniejącym w Miłości.

Proszę was, moje dzieci, kochajcie się wzajemnie, módlcie się jedni za drugich. Jeśli odkryjecie w nich jakieś wady, to czyńcie akty miłości. Ja, wasza słodka Mama, wesprę was ze względu na waszą słabość. Jestem waszym wsparciem jak kijek, który służy [roślinie] za podporę. Wesprzyjcie się na moim Sercu, moje dzieci. Jestem Niepokalaną, Matką Odkupiciela, który się ofiarował, by was zbawić.

Nie, moje dzieci, nie wracajcie do swojego wnętrza beze Mnie. Módlcie się ze Mną, moje dzieci. Moje drogie maleństwa, pozostańcie z waszą Mamą z Nieba, całkowicie przytuleni do mojego Matczynego Serca. Moje dzieci, proszę was, byście się modlili, wykonywali mową i czynem akty miłości dla waszych braci i sióstr, którzy są przytuleni do mojego Serca. Przyjdźcie tam po wsparcie; zobaczycie, że wszelki pokój będzie w was.

Jestem Królową Pokoju. Niech miłość mojego Syna Jezusa będzie pochwalona. Dawajcie, moje dzieci, dawajcie. Duch Święty włoży w wasze serca moją świętą Wolę, uświęconą w Bogu. Mama z Nieba błogosławi was wszystkich: Ojciec w was, Syn w was, Duch Święty w was. Jestem Matką Jezusa, jestem waszą Mamą z Nieba, jestem w każdym z was. Niech będzie pochwalony mój Syn Jezus.


Przypisy


43. Miejsce duchowej odnowy (od 17 do 20 maja).

44. Każde dziecko, które daje Mi swoje grzechy, Ja je oczyszczam.

45. Oddając się, my – przez których On cierpiał – przez Niego stajemy się ukojeniem. On nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi brakami, które są dla Niego cierniami.

46. Bez was.

47. Wasze grzechy.

48. Samolotem, w czasie pielgrzymki do Europy, od 24 maja do 7 czerwca.

49. Jestem Matką Jezusa. On cierpiał za was. Przyłączyłam się do mojego Syna dla was. Jego boleść jest moją boleścią.

50. Ewa uosabia Dziewczynę mojej Woli. Wszyscy, którzy wypowiadają swoje tak, są tak, jak to dziecko.

51. Jezus jest Wszystkim Ojca.